Siivous

Siivouspalvelun avulla turvataan asiakkaalle mahdollisuus asua siistissä ja viihtyisässä kodissa silloinkin, kun asiakas on esimerkiksi alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykenemätön itse huolehtimaan siivouksesta. Siivouspalvelulla tarkoitetaan ylläpito-, perus- tai raivaussiivousta, jonka sisältö on erikseen sovittu. Jokaisen siivoustason sisältö tulee määritellä etukäteen ja ilmoittaa selkeästi asiakkaalle. Palveluun sisältyy asiakkaan kodin siivoaminen asiakkaan ja palveluntuottajan välillä tehdyn kirjallisen sopimuksen mukaisesti, jossa määritellään tarkemmin siivouksen sisältö ja siivoukseen käytettävä aika. Palveluntarjoajalla on käytössään siivouksessa tarvittavat asianmukaiset välineet ja aineet. Puhdistusaineet valitaan käyttökohteisiin sopiviksi eivätkä ne aiheuta vaaraa (esimerkiksi liukastumisia) asiakkaalle ja/tai työntekijälle tai vahingoita siivottavia esineitä ja pintoja. Siivouksessa on mahdollisuus käyttää asiakkaan toivomuksesta tämän omia siivousvälineitä, ellei palveluntuottajan tekemän arvioinnin mukaan tästä aiheudu haittaa työn laadulle, asiakkaan ja/tai työntekijän terveydelle tai palveluntuottajan käyttämiä aineita suurempaa haittaa ympäristölle. Hinnoitteluperusteena on palvelun tuottamiseen käytetty aika.

Tulosta listaus
 
Alv 0 %
Kotikäynnit
Kotitalousvähennys
Palvelusetelituottaja

Näytetään tulokset 1–8 / 32