Turvallisuus

Ikäihmisten tapaturmavaaraa voidaan pienentää yleistä terveyttä ja toimintakykyä ylläpitämällä ja pienetkin turvallisuutta lisäävät muutokset kodissa voivat ehkäistä tapaturmia merkittävästi. Kuitenkin niin ikäihmisen kuin hänen läheistensäkin mielenrauhan vuoksi voi olla tarpeellista hankkia arkeen myös erilaisia turvapalveluita. Turvapalvelut voivat olla erilasia hälytyslaitteita, jotka ilmoittavat avun tarpeessta joko automaattisesti tai asiakkaan omasta hälytyksen käynnistämänä. Turvapalvelulaitteet voivat olla myös kodin tekniikan valvontaan liittyviä tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavia laitteita. Asiakkaan kanssa tehdään kirjallinen sopimus palvelun sisällöstä ja hinnoittelusta. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa asiakkaalle etukäteen selkeästi myös palvelun tuottamiseen vaadittava välineistö ja laitteisto hinnastoineen.

Tulosta listaus
 

Näytetään ainoa tulos