1. Johdanto

Näytä kysymys

Tehtävä

Tutustu videolla mainittuun kirjaan Ikäystävällinen yritys, Senioriasiakkaat tulevat! Kirja löytyy sähköisenä täältä. Kun olet katsonut videon ja tutustunut kirjaan, merkitse alla olevaan kenttään asioita, joiden vuoksi oman yrityksen on mielestäsi kannattavaa huomioida palveluidensa kehittämisessä ikäihmisten tarpeita.

Et ole vielä vastannut tähän osioon

2. Tunne ikääntyneet asiakkaasi

Näytä kysymys

Tehtävä

Tämän luennon videoilla käsiteltiin yleisiä ikäihmisiä koskevien piirteitä. Hyvä tapa syventää käsitystä oman yrityksen ikääntyneistä asiakkaista on laatia asiakasprofiili.

Tee asiakasprofiili alla olevaan kenttään. Asiakasprofiilin asiakas on yleensä kuvitteellinen henkilö, joten se ei kuvaa suoraan ketään yksittäistä henkilöä. Profiilissa voi olla monien asiakkaiden piirteitä. Kuvaa mielestäsi tyypillistä yrityksesi ikääntynyttä asiakasta.

Kirjaa profiiliin esim. seuraavia tietoja:

 1. Asiakkaan nimi ja ikä (keksi nämä tiedot)
 2. Kuvaile asiakastasi (piirteitä, jotka ovat yhteisiä monille ikääntyneille asiakkaillesi)?
 3. Minkälainen on hänen päivänsä kulku, ja mihin asioihin hän käyttää aikaansa?
 4. Mihin asioihin hän käyttää rahaa, minkälainen kuluttaja hän on?
 5. Mistä hän on kiinnostunut tai millaisista asioista hän unelmoi?
 6. Minkälaiset asiat häntä ilahduttavat tai ärsyttävät?
 7. Millaisiin asioihin hän tarvitsee apua, tukea tai ratkaisua arjessaan?
 8. Missä asioissa hän käyttää yrityksesi tai työpaikkasi palveluja

Kirjaa vastauksesi alla olevaan tilaan. Vastaus tallentuu, kun klikkaat lähetä -painiketta.

Et ole vielä vastannut tähän osioon

3. Ikäihmisille suunnatut tuotteet ja palvelut

Näytä kysymys

Tehtävä

 1. Pohdi alla olevaan kenttään, kuinka hyvin yrityksesi nykyiset palvelut tai tuotteet soveltuvat ikäihmisille.
 2. Mikäli tunnistit kehittämistarpeita, kirjaa lisäksi, millä tavalla tuotteita tai palveluita olisi tarpeen kehittää, jotta ne palvelisivat ikäihmisiä nykyistä paremmin.
 3. Tunnistatko joitakin uusia palveluita, joita yrityksesi voisi tuottaa ikäihmisille?

Et ole vielä vastannut tähän osioon

4. Ikäystävällinen viestintä ja markkinointi

Näytä kysymys

Tehtävä

 1. Luettele alla olevaan kenttään ne markkinointi- ja viestintäkanavat sekä tilaisuudet joiden kautta tavoitatte ikäihmisiä. Kirjaa ylös myös myös mahdolliset muut tavat, joiden välityksellä asiakas saa tietoa palveluistasi.
 2. Millä tavoin yrityksesi tai työpaikkasi ikäihmisille suunnattua viestintää ja markkinointia voisi kehittää, jotta se tavoittaisi ja puhuttelisi ikääntyneitä asiakkaita entistä paremmin.

Et ole vielä vastannut tähän osioon

5. Esteettömyys

Näytä kysymys

Tehtävä

Esteettömyys

Videolla esteettömyyttä käsiteltiin seitsemästä eri näkökulmasta. Arvioi yrityksesi esteettömyyttä asiakkaan näkökulmasta osa-alueittain (1-7). Numeroi vastauksesi osa-alueittain. Voit jättää huomiotta yrityksesi palveluiden kannalta epäolennaiset osa-alueet. Jos tuotat palvelua vain asiakkaiden kodissa, tämän osa-alueen merkitys on siinä tapauksessa vähäisempi.

 1. Näkyvyys
 2. Äänimaisema
 3. Fyysinen ostosympäristö
 4. Rakennusten esteettömyys
 5. pysäköintipaikat
 6. Ulkotilat sekä
 7. Yrityksen tilat

Et ole vielä vastannut tähän osioon

6. Saavutettavuus

Näytä kysymys

Tehtävä

Saavutettavuus

Videolla saavutettavuutta käsiteltiin kolmesta eri näkökulmasta. Arvioi yrityksesi saavutettavuutta asiakkaan näkökulmasta osa-alueittain (1-3). Käytä vastauksessa osa-alueiden mukaisia väliotsikoita. Voit jättää huomiotta yrityksesi palveluiden kannalta epäolennaiset osa-alueet.

 1. Verkkopalvelut
 2. Painotuotteet
 3. Puhelinpalvelu

Et ole vielä vastannut tähän osioon

7A. Ikäystävällinen asiakaspalvelus

Näytä kysymys

Tehtävä

Arvio yrityksesi asiakaspalvelua ikääntyneiden asiakkaiden kannalta. Mikä asiakaspalvelussa on mielestäsi hyvää ja mitä olisi tarpeen kehittää? Voit kiinnittää vastauksessasi soveltuvin osin huomiota mm. seuraaviin asioihin:

Et ole vielä vastannut tähän osioon

7B. Muistiystävällinen asiakaspalvelu

Näytä tehtävä

Tehtävä

Pohdi oman yrityksesi asiakaspalvelua muistisairautta potevien asiakkaitten kannalta. Kirjaa mahdolliset kehittämisehdotukset alla olevaan kenttään.

Et ole vielä vastannut tähän osioon

8. Muisti- ja ikäystävällisen yrityksen palvelupolku

Näytä tehtävä

Tehtävä

Tutustu videolla mainittuun kirjaan Ikäystävällinen yritys, Senioriasiakkaat tulevat! Kirja löytyy sähköisenä täältä. Kun olet katsonut videon ja tutustunut kirjaan, merkitse alla olevaan kenttään asioita, joiden vuoksi oman yrityksen on mielestäsi kannattavaa huomioida palveluidensa kehittämisessä ikäihmisten tarpeita.

Et ole vielä vastannut tähän osioon