Edunvalvonta

Huolehtimalla edunvalvonnasta ja sen mahdollistavista valtuutuksista jo etukäteen, saadaan viranomaisille selkeys siitä, kenellä on valtuudet päättää ja hoitaa asioita asiakkaan puolesta. Asiakirjojen laatiminen, joissa käy ilmi asiakkaan tahto esimerkiksi talouden suhteen helpottaa myös läheisten tilannetta ja voi ehkäistä mahdollisten ristiriitojen syntymistä perheenjäsenten kesken. Osa palveluntarjoajista voi tarjota myös palvelua, jossa he itse toimivat asiakkaansa edunvalvojana. Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan selkeästi hinnoitteluperusteensa sekä edunvalvonta-asioissa opastavan henkilön koulutustaustan, onko se esimerkiksi lakimies, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja vai jokin muu, mikä?Etkö löytänyt etsimääsi?
Tulosta listaus
Iisalmi, 1    
Kaavi, 1    
Kiuruvesi, 1    
Kuopio, 2    
Lapinlahti, 1    
Pielavesi, 1    
Rautavaara, 1    
Siilinjärvi, 1    
Sonkajärvi, 1    
Suonenjoki, 1    
Varkaus, 1    
Vieremä, 1    
 
Kotikäynnit
Kotitalousvähennys
Palvelusetelituottaja
Drop Down

Näytetään kaikki 2 tulosta

Edunvalvonta

Edunvalvonta tuo turvaa tilanteessa, jossa ikäihminen ei itse kykene esimerkiksi sairauden vuoksi pitämään huolta asioistaan eivätkä ne tule hoidetuiksi asianmukaisesti muilla tavoin. Tällöin käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan. Edunvalvojana voi toimia henkilön sukulainen, ystävä tai muu läheinen, jos hänellä on tehtävään riittävä kokemus ja tarvittava taito. Jos tämä ei ole mahdollista, määrätään tuomioistuimesta yleinen edunvalvoja. Edunvalvonnasta tehdään kirjallinen hakemus käräjäoikeudelle edunvalvojan määräämiseksi. Sen voi tehdä henkilö itse, aviopuoliso, lapset tai muut läheiset.

Edunvalvojan tehtävä on huolehtia asiakkaan eli päämiehen omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Omaisuudesta on huolehdittava siten, että omaisuus ja sen tuotto käytetään päämiehen hyödyksi ja henkilökohtaisiin tarpeisiin. Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan myös yksittäisiä asioita, kuten esimerkiksi kiinteistön myymisestä. Tällaisiin tärkeisiin oikeustoimiin kuitenkin tarvitaan digi- ja väestöviraston (ent. maistraatti) lupa päämiehen puolesta tehtäviin oikeustoimiin.

Edunvalvojan täytyy pyrkiä hyvään yhteistyöhön ja ennen kun päätetään tärkeistä asioista, on hänen keskusteltava asiakkaan kanssa, mikäli asiakkaan tila sen mahdollistaa. Edunvalvojan on myös huolehdittava, että päämies saa hänelle tarkoitetun hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen.

Lisäksi tehtäviin kuuluu pitää kirjaa päämiehen omaisuudesta. Tähän kuuluu varat, velat ja tilikauden tapahtumat. Edunvalvonnan tehtävien alussa varoista ja veloista on annettava luettelo digi- ja väestövirastolle (ent. maistraatti) ja edunvalvojan on vuosittain annettava tili digi- ja väestövirastolle.

Päämiehellä ollessa saatavia esimerkiksi eläke, on edunvalvojan ilmoitettava maksuvelvolliselle tili, jolle maksu suoritetaan. Lisäksi pankille on ilmoitettava kuka saa nostaa päämiehen tilillä olevia varoja.

Edunvalvonnan toimintaa valvoo digi- ja väestövirasto (ent. maistraatti) ja edunvalvoja joka ei oli sopiva tehtäviinsä, voidaan käräjäoikeuden päätöksellä vapauttaa tehtävistään.

Tarjoomosta löydät ikäystävälliset, yksilölliset, luotettavat, ammattitaitoiset ja tarpeenmukaiset edunvalvontapalvelut!

Edunvalvontapalvelut löydät paikkakunnalta: Kuopio.