Asuminen

Asuminen palvelukategoriassa palvelut luokitellaan palvelutarpeiden ja asumisen keston sekä asumismuodon mukaan. Palveluasumisen muotojata ovat lyhytaikainen palveluasuminen,  palveluasuminen,  tehostettu palveluasuminen. Itsenäisen asumisen palveluista löytyvät vuokra-asunnot ikäihmisille sekä kiinteistönvälitys.

Katso kaikki kategorian palvelut

Ateriat

Erilaisten ateriapalveluiden tavoitteena on antaa mahdollisuus pitää yllä monipuolinen ravitsemuksen saanti ja taata tällä tavalla parempaa toimintakykyä ja terveyden ylläpitoa. Ateriapalvelut pitävät sisällään niin kotona valmistettavat kuin kodin ulkopuolella toteutettavat ateriapalvelut sekä niiden kuljetuksen koteihin. Ateriapalveluihin kuuluvat myös erilaisissa tilaisuuksissa järjestettävät pitopalvelut sekä lounasravintolapalvelut.

Katso kaikki kategorian palvelut

Avustajat

Toimintakyvyn alentuessa ikääntymisen tai sairauksien vuoksi, jokapäiväiseen elämään liittyvissä toiminnoissa voidaan tarvita tukea. Avustajien käyttäminen on helppo tapa suoriutua  päivittäisistä toimenpiteistä kotona ja kodin ulkopuolella. Avustajien palveluita voidaan käyttää kotona esimerkiksi peseytymisessä tai pukeutumisessa sekä itsehoitoon, siivoukseen ja ruoanlaittoon liittyvissä tarpeissa. Kodin ulkopuolella avustajia voi käyttää niin erilaiseen asiointiin kuin harrastuksiin liittyvissä tarpeissa.

Katso kaikki kategorian palvelut

Hoiva ja hoito

Kodin hoivatarpeet voivat liittyä alentuneesta toimintakyvystä johtuviin jokapäiväisiin kodin askareisiin, kuten esimerkiksi siivoukseen tai ruoanlaittoon. Joskus tarve voi olla saada apua sairauteen liittyviin hoitotoimenpiteisiin. Tarjoomon kautta löytyvät palveluntarjoajat ovat tarkastettu koulutusten ja lupien osalta. Palveluntarjoajilla on terveydenhoitoalan koulutus ja asianmukaiset toimiluvat. Kodin hoivassa voi olla myös tarpeita omaishoitajan vapaiden sijaistamiseen tai sotaveteraaneille apua kodin askareisiin.

Katso kaikki kategorian palvelut

Hyvinvointi

Hyvinvointipalvelut tukevat asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ne tuottavat käyttäjilleen mielihyvää, lisäävät jaksamista ja kohentavat terveyttä terveyspalveluiden ohessa. Tällaisia palveluita ovat mm. hieronta, kosmetologipalvelut, kuntosalit, parturikampaamot, päivätoimintapalvelut. Nämä palvelut voivat olla kiinteässä toimipisteessä kodin ulkopuolella tarjottavia tai kotiin tuotavia palveluita.

Katso kaikki kategorian palvelut

Kauppapalvelut

Kauppapalveluilla pyritään helpottamaan kotona asumista tilanteissa, jolloin asiakas ei itse jostakin syystä kykene tekemään ostoksia itsenäisesti ilman ulkopuolista apua tai tahtoo muuten saada kauppa-asiansa hoidettua sujuvasti. Kauppapalveluiden tavoitteena on helpottaa ravinto- ja muiden kotona tarvittavien tuotteiden saatavuutta joko tekemällä ostokset asiakkaan puolesta tai olemalla mukana kaupassa ostoksilla yhdessä asiakkaan kanssa.

Katso kaikki kategorian palvelut

Kotitalkkarit ja kiinteistönhoito

Kotona asumiseen liittyy monenlaisia kodin ylläpitoon, korjauksiin ja kodin laitteisiin liittyviä tarpeita. Tarpeet voivat liittyä kodin jatkuvaan ylläpitoon tai remontteihin sisätiloissa ja pihalla. Tällöin tarvitaan ammattitaitoisia talkkareita, maalareita tai remonttimiehiä. Elämässä voi tulla myös joskus tilanne, että kodista pitää luopua. Silloin uusi elämäntilanteeseen sopivampi koti löytyy Tarjoomon palvelutarjoajilta.

Katso kaikki kategorian palvelut

Kuljetukset

Kuljetuspalvelut voivat olla joko henkilö- tai muuttokuljetuksia. Henkilökuljetukset suoritetaan aina siihen tarkoitukseen soveltuvalla ja tarpeenmukaisella taksi- tai bussikalustolla. Kuljettajat ovat koulutettuja ja heillä on edellytykset ja osaaminen palvella asiakkaita erityistarpeet huomioon ottaen. Muuttokuljetuksissa Tarjoomossa mukana olevat palveluntarjoajat ovat alansa ammattilaisia, luotettavia ja asiakkaan erityiset tarpeet huomioon ottavia muuttojen osaajia.

Katso kaikki kategorian palvelut

Alakategoriat

Kuntoutus

Kuntoutus on asiakkaan elämänlaatua parantavaa palvelua. Se voi olla joko ennakoivaa, jolloin tavoite on ennaltaehkäistä sairauksien kehittymistä tai sitten jonkin terveyteen liittyvän toimenpiteen jälkeen tapahtuvaa toimintakykyä palauttavaa kuntoutusta. Kuntoutuspalveluiden avulla pyritään lyhentämään sairaalajaksoja sekä tehostamaan niistä palautumista. Kuntoutuksen aloittamiseen liittyy aina asiakkaan tilannekartoitus ja sille asetetaan tavoitteet sekä suunnitellaan kuntoutuksen toteuttaminen. Kuntoutuspalvelut ovat aina terveydenhoidon palveluita ja niiden toteuttamisesta vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt.

Katso kaikki kategorian palvelut

Siivous

Siivouspalveluiden on tavoitteena ylläpitää kodin puhtautta ja viihtyisyyttä. Tarpeena voi olla viikoittainen perussiivousta, tai keväällä auringon paistaessa korkeammalta, ikkunan pesun tarve.  Siivoustarpeita voi tulla myös muuton yhteydessä, jolloin loppusiivouksen voi jättää kokonaan siivouspalveluiden tarjoajalle. Osana kodin ja asiakkaan siisteyttä on myös pyykkihuolto kotona tai pesulassa suoritettava mattojen ja muiden vaativampien tekstiilien pesulapalvelut.

Katso kaikki kategorian palvelut

Terveys

Terveyteen liittyvät palvelut ovat aina sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneiden ammattihenkilöiden suorittamaa toimintaa. Palveluntuottajien henkilöstöön kuuluvat ovat kolutukseltaan esimerkiksi  lähihoitajia, sairaanhoitajajia tai lääkäreitä Palveluntuottajat ovat aina AVI:n tai VALVIRA:n rekisteriin rekisteröityneitä luvanvaraisia toimijoita. Samoin niihin voi kuulua myös apteekki-, laboratorio- tai terapeuttipalveluita.

Katso kaikki kategorian palvelut

Turvallisuus

Turvattomuuden tunteen poistaminen ikäihmiseltä ja heidän läheisiltään tekee elämästä huolettomampaa tilanteessa, jossa ikääntyminen tuo mukanaan muistisairauksia ja ympäristössäkin olevia asioita voi alkaa kokemaan turvallista kotona asumista uhkaavina tekijöinä. Turvapalvelut voivat olla erilasia hälytyslaitteita, jotka ilmoittavat avun tarpeessta joko automaattisesti tai asiakkaan omasta hälytyksen käynnistämänä. Turvapalvelulaitteet voivat olla myös kodin tekniikan valvontaan liittyviä tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavia laitteita.

Katso kaikki kategorian palvelut

Vaatetus

Ikääntyessä voi terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisen myötä tulla tarve löytää itselle käyttöön sopivampia ja helpommin puettavia, mutta kuitenkin tyylikkäitä vaatteita. Joskus voi olla myös tarpeen tehdä omiin mukavaksi todettuihin vaatteisiin muutoksia tai korjauksia. Tarjoomon kautta löytyvät näihin tarpeisiin oikeat palveluntarjoajat.

Katso kaikki kategorian palvelut