Kaikki palvelut

Apteekkipalvelut

Apteekit vastaavat resepti- että itsehoitolääkkeiden toimittamisesta. Apteekki varmistaa, että lääkemääräykset ovat voimassa ja tarkistaa mahdolliset lääkevuorovaikutukset asiakkaan muiden lääkkeiden kanssa. Apteekkipalveluihin kuuluu lisäksi mm. lääkehoidon arviointi ja lääkkeiden annosjakelu. Jotkut apteekit tarjoavat mahdollisuuden tilata lääkkeitä ja muita tuotteita myös verkossa.

Asuminen

Asuminen ja asumiseen liittyvät palvelut luokitellaan palvelutarpeiden, asumisen keston ja asumismuodon mukaan. Palveluasumisen muotoja ovat esimerkiksi lyhytaikainen palveluasuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Itsenäisen asumisen palveluista löytyvät vuokra-asunnot ikäihmisille sekä kiinteistönvälitys.

Ateriat ja ruokaostokset

Ateriapalvelut pitävät sisällään niin kotona valmistettavat kuin kodin ulkopuolella toteutettavat ateriapalvelut sekä niiden kuljetuksen koteihin. Ateriapalveluihin kuuluvat myös pitopalvelut sekä lounasravintolapalvelut. Asiakkaat voivat tilata kaupoista elintarvikkeita, tuoreita tuotteita, valmisruokia ja muita päivittäistavaroita suoraan kotiinsa toimitettavaksi. Kaupassa käynnin voi tilata myös avustajalta.

Avustajat

Avustajat ovat apuna toimintakyvyn alentuessa ikääntymisen tai sairauksien vuoksi. Avustajien käyttäminen auttaa suoriutumaan  päivittäisistä toimenpiteistä kotona ja kodin ulkopuolella. Avustajien palveluita voidaan käyttää kotona esimerkiksi peseytymisessä tai pukeutumisessa sekä itsehoitoon, siivoukseen ja ruoanlaittoon liittyvissä tarpeissa. Kodin ulkopuolella avustajia voi käyttää niin erilaiseen asiointiin kuin harrastuksiin liittyvissä tarpeissa.

Hoiva ja hoito

Ikääntyneiden hoiva- ja hoitotarpeet voivat liittyä esimerkiksi alentuneesta toimintakyvystä johtuvaan avuntarpeeseen jokapäiväisissä kodin askareissa, kuten siivouksessa tai ruoanlaitossa. Joskus tarve voi olla avun kaipaaminen sairauteen liittyviin hoitotoimenpiteisiin. Tarjoomon kautta löytyvät palveluntarjoajat ovat tarkastettu koulutusten ja lupien osalta. Palveluntarjoajilla on terveydenhoitoalan koulutus ja asianmukaiset toimiluvat.

Hyvinvointi

Hyvinvointipalvelut tukevat asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ne tuottavat käyttäjilleen mielihyvää, lisäävät jaksamista ja kohentavat terveyttä. Tällaisia palveluita ovat mm. hieronta, kosmetologipalvelut, kuntosalit, parturikampaamot, päivätoimintapalvelut. Asiakas voi tilata haluamansa palvelut palveluntarjoajalta suoraan tai pyytää tarvekartoitusta, jonka perusteella palvelutarjous tehdään yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Kiinteistö- ja teknologiapalvelut

Kotona asumiseen liittyy monenlaisia kodin ylläpitoon, korjauksiin ja kodin laitteisiin liittyviä tarpeita. Tarpeet voivat liittyä kodin jatkuvaan ylläpitoon tai remontteihin sisätiloissa ja pihalla. Tarjoomosta löydät avuksesi ammattitaitoisia talkkareita, maalareita ja remonttimiehiä.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut voivat olla joko henkilö- tai muuttokuljetuksia. Henkilökuljetukset suoritetaan aina siihen tarkoitukseen soveltuvalla ja tarpeenmukaisella taksi- tai bussikalustolla. Kuljettajat ovat koulutettuja ja heillä on edellytykset ja osaaminen palvella asiakkaita erityistarpeet huomioon ottaen. Muuttokuljetuksissa Tarjoomossa mukana olevat palveluntarjoajat ovat alansa ammattilaisia, luotettavia ja asiakkaan erityiset tarpeet huomioon ottavia muuttojen osaajia.

Kuntoutus

Kuntoutus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Kuntoutuspalvelut voivat tähdätä esimerkiksi asiakkaan kotona asumisen tukemiseen, sairaala- ja laitoshoidon keston lyhentämiseen ja/tai uusien sairaalahoitojaksojen ehkäisemiseen. Kuntoutuspalveluihin sisältyy aina asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen kartoitus ja kuntoutuksen tavoitteiden määrittäminen, sekä palvelun suunnittelu tältä pohjalta. Palveluntarjoaja seuraa ja arvioi kuntoutuksen vaikuttavuutta, sekä tarvittaessa neuvoo ja ohjaa asiakasta jatkopalveluihin.  

Lakiasiat

Ikääntymisen myötä voi alkaa mietityttää, kuinka varautua asioiden sujuvaan hoitoon siinä vaiheessa, kun omat voimat ja kyvyt eivät enää riitä. Lakiasioissa on onneksi mahdollista saada asiantuntijoiden tarjoamaa palvelua, jonka avulla pystytään vahvistamaan asiakkaan oman tahdon toteutumista. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa selkeästi palvelun hinnoitteluperuste ja millaisella osaamispohjalla palvelua tarjotaan.

Oppiminen

Oppiminen pitää mielen virkeänä ja edistää arjessa pärjäämistä. Tarjoomosta löydät palveluntarjoajat, jotka antavat neuvoja ja ohjausta asiakkaiden arkeen monipuolisista aiheista. Myös palveluntarjoajiemme erilaiset luennot ja kurssit yhteisöjen tarpeisiin voit tilata Tarjoomon kautta.

Tarkenna hakua

Siivouspalvelut

Siivouspalvelun avulla turvataan asiakkaalle mahdollisuus asua siistissä ja viihtyisässä kodissa silloinkin, kun asiakas on esimerkiksi alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykenemätön itse huolehtimaan siivouksesta. Siivouspalvelulla tarkoitetaan ylläpito-, perus- tai raivaussiivousta, jonka sisältö on erikseen sovittu. Jokaisen siivoustason sisältö tulee määritellä etukäteen ja ilmoittaa selkeästi asiakkaalle.  

Terveys

Terveys- ja terveysteen liittyvät palvelut ovat aina sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneiden ammattihenkilöiden suorittamaa toimintaa. Palveluntuottajien henkilöstöön kuuluvat ovat koulutukseltaan esimerkiksi lähihoitajia, sairaanhoitajia tai lääkäreitä. Tarjoomosta löydät myös erilaisia apteekki- tai terapeuttipalveluita. Palveluntuottajat ovat aina AVI:n tai Valviran rekisteriin rekisteröityneitä luvanvaraisia toimijoita.

Vaatetus

Ikääntyessä voi terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisen myötä tulla tarve löytää itselle käyttöön sopivampia ja helpommin puettavia, mutta kuitenkin tyylikkäitä vaatteita. Joskus voi olla myös tarpeen tehdä omiin mukavaksi todettuihin vaatteisiin ja jalkineisiin muutoksia tai korjauksia. Tarjoomon kautta löytyvät näihin tarpeisiin oikeat palveluntarjoajat kuten esimerkiksi vaatteiden valmistajat, korjausompelimot ja suutarit.