Päihdepalvelut

Oman tai läheisen päihteiden käytön aiheuttaessa huolta tai haasteita, on Tarjoomon kautta löydettävissä päihdetyön luotettavia asiantuntijoita avuksi. Päihdetyö on tavoitteellista toimintaa, joka tähtää esimerkiksi päihteiden käytön vähenemiseen tai täyteen päihteettömyyteen. Tavoitteista sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Tulosta listaus
 

Näytetään kaikki 3 tulosta

Päihdepalvelut

Päihdepalvelu voi sisältää esimerkiksi sosiaalista tukea, ryhmäterapiaa, perheterapiaa, kuntoutua tai katkaisuhoitoa. Päihdepalvelujen tavoite on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdehuollon tehtävänä on myös pyrkiä ehkäisemään syrjäytymistä.

Palvelua voidaan antaa palvelua tarvitsevan lisäksi hänen läheisilleen. Päihdehuolto on asiakaslähtöistä sekä asiakkaan oikeuksia kunnioittavaa. Hoitosuunnitelma tehdään asiakkaan kanssa yhdessä.

Hoitosuhdetyöskentelyssä otetaan asiakkaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti huomioon. Tavoitteena asiakkaalla voi olla esimerkiksi päihteiden käytön vähentäminen, päihteettömyys tai psyykkisen voinnin koheneminen. Tavoitteet määritellään aina yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tavoitteita ja kuntoutumista arvioidaan säännöllisesti yhdessä. Arviointiin voi tarvittaessa osallistua asiakkaan omaiset tai muu tukiverkosto.

Tarjoomosta löydät ikäystävälliset, yksilölliset, luotettavat, ammattitaitoiset ja tarpeenmukaiset päihdepalvelut!

Päihdepalveluja tarjoavat palveluntarjoajat löydät paikkakunnalta: Kuopio.