Kuntoutus

Kuntoutus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Kuntoutuspalvelut voivat tähdätä esimerkiksi asiakkaan kotona asumisen tukemiseen, sairaala- ja laitoshoidon keston lyhentämiseen ja/tai uusien sairaalahoitojaksojen ehkäisemiseen. Kuntoutuspalveluihin sisältyy aina asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen kartoitus ja kuntoutuksen tavoitteiden määrittäminen, sekä palvelun suunnittelu tältä pohjalta. Palveluntarjoaja seuraa ja arvioi kuntoutuksen vaikuttavuutta, sekä tarvittaessa neuvoo ja ohjaa asiakasta jatkopalveluihin. Kuntoutuspalvelut ovat terveydenhuollon toimintaa, jonka toteutus voi tapahtua joko lääkärin antamalla lähetteellä tai ilman sitä. Lääkärin määräämästä kuntoutuksesta voi saada Kelan-myöntämänä korvausta. Palveluntarjoajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon yleisten koulutusvaatimusten mukaisesti.

Tulosta listaus
 
Alv 0 %
Kotikäynnit
Kotitalousvähennys
Palvelusetelituottaja

Näytetään tulokset 1–8 / 25