Toimintaterapia

Toimintaterapeutti ohjaa ja tukee asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamista, esimerkiksi erilaisten arjen toimintojen harjoittelulla. Asiakkaan toimintakykyä voidaan edistää erilaisia taitoja harjoittelemalla ja tekniikoilla ja/tai apuvälineillä tukemalla. Tarvittaessa toimintaterapeutti muokkaa asiakkaan fyysistä ympäristöä tämän toimintakyvyn edistämiseksi, ja tarjoaa ohjausta asiakkaan läheisille.  Toimintaterapeutti on laillistettu ammattihenkilö ja virallisesti rekisteröity ammatinharjoittaja, jolla on lupa toimintaterapeutti-nimikkeen käyttöönEtkö löytänyt etsimääsi?
Tulosta listaus
Iisalmi, 1    
Kuopio, 5    
Siilinjärvi, 4    
Suonenjoki, 1    
Varkaus, 1    
 
Kotikäynnit
Kotitalousvähennys
Palvelusetelituottaja
Drop Down

Näytetään kaikki 7 tulosta

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja ja kykyä selviytyä elin- ja toimintaympäristössään sekä arkisissa toimissaan mahdollisimman itsenäisesti. Toimintaterapeutin tehtävä on mm.  tukea ja etsiä asiakkaalle tarpeenmukaiset apuvälineet ja toimintatavat, kun erilaiset sairaudet, vammat tai muutokset rajoittavat toimintakykyä.

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä ja suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Toimintaterapia aloitetaan arvioimalla asiakkaan toimintakykyä ja se siihen sisältyy asiakkaan haastattelu, toiminnan havainnointi sekä erilaisia testejä. Toimintoja ja harjoitteita suunnitellessa otetaan aina huomioon asiakkaan elämäntilanne ja sen hetkiset voimavarat. Asiakkaan kanssa yhdessä  laaditaan suunnitelma sekä tavoitteet. Omaiset voivat osallistua myös toimintaterapian suunnitteluun. Toimintaterapeutti voi myös muiden kuntoutuksen ammattilaisten kanssa ehdottaa ja suunnitella kotiin muutostöitä, jotka tukevat omatoimisuutta sekä lisäävät turvallisuutta arjessa.

Toimintaterapia toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai tiiviisti osana sitä. Lisäksi sitä voidaan toteuttaa myös vastaanotolla, mikäli asiakas hyötyy siitä enemmän kuin arjen tilanteissa. Kaikki ympäristöt sopivat toimintaterapian toteuttamiseen.

Tarjoomosta löydät ikäystävälliset, yksilölliset, luotettavat, ammattitaitoiset ja tarpeenmukaiset toimintaterapiapalvelut!

Toimintaterapiapalveluja tarjoavat palveluntarjoajat löydät paikkakunnilta: Kuopio ja Siilinjärvi.