Palveluja ikäihmisille ♥:llä

Mistä löytäisin kotiini siivoojan? Kuka tekisi lumityöt? Tai kuka kävisi yksin asuvan vanhempani kanssa kaupassa? Tällaiset ikääntyvien ja heidän läheistensä kohtaamat arkiset kysymykset olivat taustalla, kun Tarjoomo keväällä 2020 perustettiin. Palveluiden jakamista varten päätettiin rakentaa sähköinen palveluhaku, jota parhaillaan selaat.

Etsi oma palvelusi

Mikä on Tarjoomo?

Tarjoomo on voittoa tavoittelematon osuuskunta, jonka keskeisenä tehtävänä on ikäihmisten kotona asumisen ja heidän hyvinvointinsa tukeminen.

Tarjoomon arvoja ovat luotettavuus, turvallisuus, yksilöllisyys ja tarpeen mukaisuus. Osuuskunnan toimintamalleilla edistämme näiden arvojen toteutumista myös käytännössä.

Tarjoomon symbolina on kirjekyyhky. Se kuvaa osuuskunnan tehtävää ja roolia. Kuten kyyhky, toimii Tarjoomon palveluhakukin viestin välittäjänä. Viesti luotettavista ja turvallisista palveluista kulkee sen kautta palveluntarjoajilta asiakkaille. Viestin keskeinen sisältö on: “Voit luottaa meihin. Me pidämme huolta!”.

Tilaa uutiskirje


Me olemme Tarjoomo!

Suurin osa Tarjoomon jäsenistä on yrityksiä. Pohjois-Savossa meitä on jo yli 100!

Tarjoomo-osuuskunnan jäsenet

Tarjoomon hallitus 2022

Vesa Linnanmäki
Toimitusjohtaja

Tarjoomo-osuuskunta
050 533 4830

Heidi Lampinen
Hallituksen puheenjohtaja

Taksiykköset Oy
044 774 1110

Marja Korhonen
Hallituksen jäsen

Fysiosenior Oy

Eija Rytkönen
Hallituksen jäsen

Pohjois-Savon muisti ry

Tiina Ruotsi
Hallituksen jäsen

Sisustussuunnitelu Tiina Ruotsi

Kati Seppälä
Hallituksen jäsen

Kuopion kaupunki

Kysymykset ja kehitysideat Tarjoomolle

Jäikö jokin askarruttamaan, etkö löytänyt tarvitsemaasi palvelua tai havaitsitko Tarjoomossa jonkin kehittämiskohteen? Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin tai anna meille palautetta ja kehitysehdotuksia alla olevan lomakkeen kautta. Tarjoomon kautta hankittuja palveluita koskevat palautteet annetaan suoraan palveluntarjoajalle.

Miten voi antaa palautetta Tarjoomon palveluista?

Voit antaa palautetta palvelukortin alalaidassa olevalla arviolomakkeella

Palautteen antaminen Tarjoomon palveluista

Tarjoomon kautta hankituista palveluista voi antaa palautetta kunkin palvelukortin alalaidassa olevan arviolomakkeen kautta. Palautetta voi antaa ainoastaan palvelun tilannut asiakas. Palveluista annettu tähtiluokitus näkyy palvelussa heti. Sanalliset palautteet käydään läpi Tarjoomon henkilöstön toimesta ja julkaistaan palveluhaussa palvelukortin alla.

 

Kuka vastaa Tarjoomon kautta löytyvien palveluiden laadusta?

Palveluiden laadusta vastaa kaikissa tilanteissa palveluntarjoaja.

Palveluiden laatu palveluntarjoajien vastuulla

Koska Tarjoomo ei myy palveluita, vaan toimii palveluita koskevien tietojen välittäjänä sekä mahdollistaa yhteydenoton palveluntarjoajiin, on vastuu palveluiden laadusta kaikissa tilanteissa palveluntarjoajalla. Palveluntarjoaja vastaa myös palveluhaussa olevien tietojen oikeellisuudesta. Jos Tarjoomon kautta hankitun palvelun laadussa on puutteita, voi asiakas kuitenkin välittää palautetta palvelukortin alalaidassa olevan arvio-lomakkeen kautta.  Tarjoomo-verkosto edistää omalla toiminnallaan myös palveluiden laatua sitouttamalla palveluntarjoajia Tarjoomon arvoihin sekä järjestämällä yrityksille koulutuksia mm. ikäystävällisistä palveluista sekä tarkistamalla, että Tarjoomossa palveluita tarjoavilla yrityksillä on tarjoamiensa palveluiden edellyttämä koulutus ja että velvoitteet yhteiskuntaakin kohtaan on hoidettu.

Kysy tai anna palautetta