Muistikuntoutus

Muistikuntoutus on kokonaisvaltaista kuntoutusta, joka huomioi asiakkaan tilanteen niin fyysisen toimintakyvyn kuin kognitionkin osalta. Muistikuntoutus voi pitää sisällään esimerkiksi lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, muisti- ja kognitioharjoituksia sekä tarvittaessa myös erilaisia fysikaalisia hoitoja. Muistia pyritään virkistämään myös erilaisia tuttuja virikkeitä, kuten kuvia tai musiikkia hyödyntämällä. Muistikuntoutuksen palveluntarjoajalla on amk-tasoisen perustutkinnon lisäksi suoritettuna muistikuntoutuksen täydennyskoulutus.Etkö löytänyt etsimääsi?
Tulosta listaus
Kuopio, 2    
Siilinjärvi, 1    
Suonenjoki, 1    
Varkaus, 1    
 
Kotikäynnit
Kotitalousvähennys
Palvelusetelituottaja
Drop Down

Näytetään kaikki 3 tulosta

Muistikuntoutus

Muistikuntoutus on osa muistisairauden hoitoa ja se tutkitusti hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä. Muistikuntoutus tukee elämään pidempään itsenäisesti muistisairaudesta huolimatta ja paras tulos muistikuntoutuksessa syntyy, kun se toteutetaan asiakkaalle tutussa ympäristössä esimerkiksi asiakkaan kotona tai hoivakodissa. Muistikuntoutuksen avulla pyrkimyksenä on lisätä kokonaisvaltaisesti asiakkaan ja omaisten voimavaroja arjessa. Myös omaisia kannustetaan osallistumaan kuntoutusprosessiin.

Muistikuntoutuksen voi aloittaa myös ilman lääkärin lähetettä. Muistikuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarve ja tilanne huomioiden. Kuntoutuksessa huomioidaan myös asiakkaan saamat diagnoosit, mahdolliset toiminta- ja liikuntakyvyn rajoitteet ja lisäksi kiinnitetään huomiota myös sosiaalisiin ja psyykkisiin toiminnallisuuksiin.

Muistikuntoutus voi pitää sisällään esimerkiksi muisti- ja kognitioharjoituksia, lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapainoharjoituksia sekä kävelyharjoituksia. Näiden lisäksi se voi sisältää tarpeen mukaan kivunlievityshoitoja, kuten manuaalista käsittelyä ja fysikaalisia hoitoja. Tavoitteena on virkistää muistia tuttujen virikkeiden kautta, kuten musiikin, esineiden tai kuvien avulla.

Muistikuntoutuksen hyödyt ovat laajat. Niihin lukeutuu mm. kohonnut mieliala, parantunut tasapaino, vähentyneet käytösoireet muistisairailla, kehittynyt lihasvoima, lisääntynyt verenkierto sekä omaisten ja omaishoitajien lisääntynyt hyvinvointi. Hyötyjen kautta muistikuntoutus helpottaa sekä parantaa arkea, aktivoi aivoja ja hidastaa muistisairauden etenemistä, vähentää masennusta ja kaatumisriskiä. Paras lopputulos saadaan, kun kuntoutus on säännöllistä, tavoitteellista ja pitkäkestoista.

Tarjoomosta löydät ikäystävälliset, yksilölliset, luotettavat, ammattitaitoiset ja tarpeenmukaiset muistikuntoutuspalvelut!

Muistikuntoutusta tarjoavat palveluntarjoajat löydät paikkakunnilta: Kuopio ja Lapinlahti.