Yritykset ikäystävällisiksi

Yritykset ikäystävällisiksi muuttuvassa toimintaympäristössä 1.8.2021-31.1.2023

Yritykset ikäystävällisiksi.

Tarjoomo kouluttaa – Ikäystävällisyys on yrityksille tulevaisuuden kilpailuvaltti

Väestön ikääntyessä sekä palvelujen ikäystävällisyys että työyhteisössä ikääntyvien parempi huomioiminen parantavat yrityksen kilpailukykyä.

Tarjoomo-osuuskunnan hankkeen tavoitteena on auttaa yrittäjiä kehittämään oman yrityksensä palveluja ja toimintaa ikäystävälliseksi. Yritykset pääsevät hankkeen koulutuksissa arvioimaan omia kehitystarpeitaan ja tekemään käytännön toimia palvelun parantamiseksi.

Hankkeen koulutukset aloitetaan verkkokoulutuksina helmi-maaliskuussa 2022 ja ensimmäisenä paneudutaan senioritalouden ja ikäystävällisen palvelun teemoihin.

  • Millaisia ikäihmiset ovat kuluttajina?
  • Mitä tarkoittaa ikäystävällinen palvelu?
  • Kuinka voin kehittää oman yritykseni palvelua ikäystävälliseksi?

Hankkeen ansiosta koulutukset ovat yrityksille maksuttomia!

Yritykset ikäystävällisiksi -hankkeen kuvaus

Kehittämishankkeen tavoitteena on yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen. Yritykset voivat sopeuttaa liiketoimintaansa koronaepidemian aiheuttamiin muutoksiin, ja yhteiskehittämisen tuloksena syntyy ikäihmisten tarpeiden mukaisia palveluinnovaatioita. Hankkeessa järjestetään verkkokoulutusta ja työpajoja seuraavista aiheista:

– Ikäystävällinen palvelu
– Senioritalous (silver economy)
– Yritysten yhteiset palvelukokonaisuudet
– Työhyvinvointi
– Palveluiden markkinointi verkossa ja verkkovälitteisten palveluiden tarjoaminen

Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta. Rakennerahastotietopalvelusta voi lukea hankkeen kuvauksen.

Vesa Linnanmäki
hankepäällikkö

050 533 4830
vesa.linnanmaki@tarjoomo.fi