2. Asiakasprofiili

Tehtävät

 • Tämän luennon videoilla käsiteltiin yleisiä ikäihmisiä koskevien piirteitä. Voit syventää opittua tutustumalla kirjaan Ikäpolvien taju. Kirja löytyy myös materiaalit välilehdeltä. Mielenkiintoinen artikkeli löytyy sivulta 64, jossa pohditaan, voiko sanaa “vanhus” käyttää. Kirjassa on monta muutakin kiinnostavaa artikkelia. Tutustu halutessasi niihin.
 • Hyvä tapa syventää käsitystä oman yrityksen ikääntyneistä asiakkaista on laatia yrityksen omia asiakkaita kuvaava asiakasprofiili. Tee asiakasprofiili alla olevaan kenttään. Asiakasprofiilin asiakas on yleensä kuvitteellinen henkilö, joten se ei kuvaa suoraan ketään yksittäistä henkilöä. Profiilissa voi olla monien asiakkaiden piirteitä. Kuvaa mielestäsi tyypillistä yrityksesi ikääntynyttä asiakasta. Kuvaus auttaa ottamaan huomioon juuri tyypillisen asiakkaan tarpeet, kun yrityksesi palveluita, asiakaspalvelua tai markkinointia halutaan kehittää.

Kirjaa profiiliin esim. seuraavia tietoja:

 1. Asiakkaan nimi ja ikä (keksi nämä tiedot)
 2. Kuvaile asiakastasi (piirteitä, jotka ovat yhteisiä monille ikääntyneille asiakkaillesi)?
 3. Minkälainen on hänen päivänsä kulku, ja mihin asioihin hän käyttää aikaansa?
 4. Mihin asioihin hän käyttää rahaa, minkälainen kuluttaja hän on?
 5. Mistä hän on kiinnostunut tai millaisista asioista hän unelmoi?
 6. Minkälaiset asiat häntä ilahduttavat tai ärsyttävät?
 7. Millaisiin asioihin hän tarvitsee apua, tukea tai ratkaisua arjessaan?
 8. Missä asioissa hän käyttää yrityksesi tai työpaikkasi palveluja?
 9. Millaisia asioita hän arvostaa käyttäessään yrityksesi tai työpaikkasi palveluita?

Kirjaa vastauksesi alla olevaan tilaan. Tallenna lopuksi vastauksesi tallenna-painikkeesta.