2. Asiakasprofiili

Tehtävä

Tämän luennon videoilla käsiteltiin yleisiä ikäihmisiä koskevien piirteitä. Hyvä tapa syventää käsitystä oman yrityksen ikääntyneistä asiakkaista on laatia asiakasprofiili.

Tee asiakasprofiili alla olevaan kenttään. Asiakasprofiilin asiakas on yleensä kuvitteellinen henkilö, joten se ei kuvaa suoraan ketään yksittäistä henkilöä. Profiilissa voi olla monien asiakkaiden piirteitä. Kuvaa mielestäsi tyypillistä yrityksesi ikääntynyttä asiakasta.

Kirjaa profiiliin esim. seuraavia tietoja:

  1. Asiakkaan nimi ja ikä (keksi nämä tiedot)
  2. Kuvaile asiakastasi (piirteitä, jotka ovat yhteisiä monille ikääntyneille asiakkaillesi)?
  3. Minkälainen on hänen päivänsä kulku, ja mihin asioihin hän käyttää aikaansa?
  4. Mihin asioihin hän käyttää rahaa, minkälainen kuluttaja hän on?
  5. Mistä hän on kiinnostunut tai millaisista asioista hän unelmoi?
  6. Minkälaiset asiat häntä ilahduttavat tai ärsyttävät?
  7. Millaisiin asioihin hän tarvitsee apua, tukea tai ratkaisua arjessaan?
  8. Missä asioissa hän käyttää yrityksesi tai työpaikkasi palveluja

Kirjaa vastauksesi alla olevaan tilaan. Vastaus tallentuu, kun klikkaat lähetä -painiketta.