7A Ikäystävällinen asiakaspalvelu

Tehtävä

Arvio yrityksesi asiakaspalvelua ikääntyneiden asiakkaiden kannalta. Mikä asiakaspalvelussa on mielestäsi hyvää ja mitä olisi tarpeen kehittää? Voit kiinnittää vastauksessasi soveltuvin osin huomiota mm. seuraaviin asioihin:

  • Tervehtiminen
  • Asiakaspalvelijoiden asennoituminen (kunnioitus ja ystävällisyys)
  • Selkokieli, äänen voimakkuus
  • Saapuvan asiakkaan huomioiminen
  • Ikääntyneen asiakkaan huomioiminen puhuttaessa ( ei vain saattajan)
  • Kiireettömyys
  • Yksi asiakaspalvelija hoitaa palvelun alusta loppuun
  • Kuinka hyvin apua on tarjolla asiakkaalle, jos avun tarvetta ilmenee ja kuinka hyvin osataan / voidaan reagoida, jos tulee avun tarvetta?

Tallenna lopuksi vastauksesi tallenna-painikkeesta.