8 Asiakkaan palvelupolku

Tehtävät

Tehtävä 1.

Pohdi oman yrityksesi asiakaspalvelupolkua tyypillisen ikääntyneen asiakkaasi kannalta. Huomioi pohdinnassa alla olevat palvelupolun vaiheet 1-6 soveltuvin osin. Kirjaa mahdolliset kehittämiskohteet alla olevaan kenttään.

  1. Asiakas etsii palvelun
  2. Asiakas menee palveluun
  3. Asiakaspalvelu
  4. Asiakas valitsee palvelun sisällön tai tuotteen
  5. Asiakas maksaa
  6. Asiakas poistuu

Tehtävä 2.

Tutustu lopuksi Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen ikäihmisten asiakaspalvelua käsittelevään oppaaseen, johon luennon viimeisessä diassa viitattiin. Tutustu erityisesti esimerkkeihin yritysten asiakaspalvelun kehittämisestä sivuilla 16-48. Valitse tarkemman tarkastelun kohteeksi lähinnä oman yrityksesi toimialaa oleva yritys.

Listaa alla olevaan tekstikenttään mahdolliset Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen laatiman oppaan perusteella esiin nousevia kehittämiskohteet.