8 Asiakkaan palvelupolku

Tehtävät

Tehtävä 1.

Arvioi yrityksesi asiakkaan palvelupolkua tyypillisen asiakkaasi kannalta. Hyödynnä arviossasi asiakasprofiilia, jonka teit oppitunnilla 2.

Käy läpi asiakkaasi palvelupolku vaiheittain videolla läpi käytyjen diojen avulla (toimipistepalvelu diat 3-8 tai kotiin vietävä palvelu diat 3 ja 9). Kirjaa mahdolliset vahvuudet ja kehittämiskohteet ranskalaisin viivoin alla olevaan tehtäväkenttään.

Tehtävä 2.

Tutustu lopuksi Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen ikäihmisten asiakaspalvelua käsittelevään oppaaseen, johon luennon viimeisessä diassa viitattiin. Tutustu erityisesti esimerkkeihin yritysten asiakaspalvelun kehittämisestä sivuilla 16-48. Valitse tarkemman tarkastelun kohteeksi lähinnä oman yrityksesi toimialaa oleva yritys. Voit halutessasi käydä läpi myös useampia yritysesimerkkejä.

Millaisia ideoita saat näiden yritysten ikäystävällisyyden kehittämisestä? Kirjaa myös nämä kehitysideat alla olevaan kenttään.

Tallenna lopuksi vastauksesi tallenna-painikkeesta.