Palvelulupaus

Palvelulupaus on viesti, jonka yritys haluaa välittää ikääntyneille asiakkailleen: “Näihin ikääntyneiden asiakkaiden kannalta merkityksellisiin asioihin olemme omissa palveluissamme sitoutuneet.” Palvelulupaus jää kurssin aikana luonnokseksi, jota voidaan hyödyntää, jos yritys päättää julkaista palvelulupauksen Tarjoomossa. Voit hyödyntää palvelulupauksen tekemisessä kurssin oppituntien aiheita.

Palvelulupauksen pituus voi olla esimerkiksi 1-5 lausetta:

Esimerkkejä yrityksen palvelulupauksista:

  • Hinnoittelumme on selkeä, sama tuntihinta kattaa kaikki kulut.
  • Kohtaamme asiakkaamme kiireettömästi.
  • Mahdollisuuksien mukaan asiakkaan luona käy aina sama ihminen.
  • Meidät tavoittaa yhdellä puhelinsoitolla. Jos emme vastaa, soitamme perään.
  • Puhumme selkeästi ja ymmärrettävästi ja huomioimme kommunikoinnin apuvälineet.
  • Laadimme jokaisesta käynnistä kirjallisen yhteenvedon.