Apteekin lääkehoidon arviointipalvelut

Nilsiän apteekki
50,00 € / tarkistus

Hinnoittelun lisätiedot ›

8.30-18.00 arkisin
Sijainti kartalla

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LKHA) erityispätevyyden hankkinut farmaseutti tekee eri tasoisia lääkehoidon selvityksiä. Valittavina ovat: Lääkityksen tarkistus, arviointi (LHA) ja kokonaisarviointi (LHKA).

Lisätiedot palvelusta

Lääkityksen tarkistuksessa selvitetään kokonaislääkityksestä epätarkoituksenmukaiset päällekkäiset lääkkeet sekä yhteensopimattomuudet.  Tarkistetaan ottoajankohdat, lääkkeiden ottaminen suhteessa ruokailuun sekä muihin lääkkeisiin sekä soveltuvuus esim. iäkkäille. Asiakkaan keskustelun (n. puoli tuntia) ja kokonaislääkityksen perusteella tehdään kirjallinen yhteenveto, joka annetaan asiakkaalle tarvittaessa näytettäväksi lääkärille.

Lääkityksen arviointipalvelussa selvitetään asiakkaan lääkehoidon soveltuvuus, tarkoituksenmukaisuus, taloudelliset näkökohdat sekä lääkkeiden annokset hoitosuosituksiin peilaten. Arvioinneissa käytetään apuna asiakkaan verenpaine- ja verensokerimittausarvoja sekä muita laboratoriotuloksia. Arviointiin kuuluvat sekä asiakkaan käyttämät reseptilääkkeet että itsehoitolääkkeet. Arvioinnista sovitaan aina kirjallisesti. Arvionnista laaditaan yksityiskohtainen raportti perusteluineen.

Lääkehoidon kokonaisarviointi on vielä laajempi selvitys, jossa saatetaan käydä asiakkaan kotona selvittämässä lääkehoidon ongelmia. Yleensä lääkityksen kokonaisarviointiin tulee pyyntö lääkäriltä. Lääkityksen ongelmia ratkotaan tässä moniammatillisessa yhteistyössä lääkärin, hoitajan ja farmaseutin kesken. Mahdollisten lääkitysmuutosten jälkeen palveluun kuuluu myös muutosten vaikutusten seuranta 1-2 kk kuluttua.

Arviointipalveluistamme voit kysyä apteekin henkilökunnalta.

Tutustu palveluntarjoajaan

Palveluksessanne

Toimialueet

Palvelun luokittelu

Palveluntarjoajalta lisäksi