Lääkehoidon arviointipalvelu

Kangaslammin sivuapteekki
82,00 € / arviointi
ma-to 9-16, pe 9-15
Sijainti kartalla

Lisätiedot palvelusta

Lääkehoidon arviointi on apteekin lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Siinä kartoitetaan asiakkaan kokonaislääkitys, tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet sekä lääkityksen aiheuttamat haittavaikutukset haastattelun perusteella. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille. Varmistamme myös noudattavatko lääkkeiden annostelut Käypä Hoito -suosituksia ja ovatko ne oikeat munuaisten toiminta-asteeseen nähden.

Arvioinnin perusteella erityiskoulutettu farmaseutti tai proviisori koostaa raportin, joka sisältää mm. mahdollisia muutosehdotuksia lääkärille. Asiakas ei toki saa toteuttaa muutoksia keskustelematta ensin lääkärin kanssa. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville.

Lääkehoidon arvioinnin tavoitteena on auttaa asiakasta lääkityksen ongelmissa sekä tuoda asiakkaalle varmuus oman lääkityksen sopivuudesta ja järkevyydestä. Jos kiinnostuit asiasta, tule kysymään lisää apteekista.

Tutustu palveluntarjoajaan

Palveluksessanne

Kangaslammin apteekki
Kangaslammin apteekki
017 5586363
kangaslampi@apteekit.net

Toimialueet

Palvelun luokittelu

Palveluntarjoajalta lisäksi