Valtakirjapalvelu Simo Korhonen

Valtakirjapalvelu Simo Korhonen
https://tarjoomo.fi/wp-content/uploads/2022/01/placeholder_tarjoomo.jpg
Pajulahdentie 6 as 2, 70260 Kuopio
2886397-5

Edunvalvontavaltakirjalla voit itse määrätä, kuka sinun asioita hoitaa tulevaisuudessa ja miten niitä hoidetaan siinä tapauksessa, jos et pysty hoitamaan kaikkia asioitasi itse. Yleensä valtuutetuksi valitaan puoliso, lapsi tai joku muu luottohenkilö. Valtakirja saatetaan voimaan vasta siinä tapauksessa, että tulet sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan, tapaturman tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistasi. Valtakirja ei siis tule voimaan vielä allekirjoitushetkellä. Valtakirjalla varaudut tulevaan.

Monilla on se väärä käsitys, että lapset tai puoliso voivat huolehtia asioista, jos siihen ei enää itse pysty. Se ei kuitenkaan ole lain mukaan mahdollista. Tietosuojan ja salassapitovelvollisuuden vuoksi kukaan muu ei voi hoitaa asioitasi, jos et ole varautunut siihen jo ennalta edunvalvontavaltuutuksella. Jos tulet kykenemättömäksi hoitamaan asioitasi, etkä ole laatinut edunvalvontavaltakirjaa, maistraatti määrää sinut edunvalvontaan käräjäoikeuden päätöksellä. Tällöin et pääse itse vaikuttamaan siihen, kuka hoitaa asioitasi jatkossa.

Edunvalvontavaltakirja on määrämuotoinen asiakirja. Siinä on oltava tarkasti tietyt lain määräämät asiat ja sanamuodot. Mikäli valtakirjassa on jokin juridinen virhe, valtakirja on mitätön. Lisäksi on tärkeää, että valtakirjan sisältö on laadittu yksilöllisesti sinun tarpeidesi ja toiveidesi mukaisesti. Minun avullani valtakirja laaditaan siten, että se on pätevä kaikissa tilanteissa ja valtuutetun toiminta on helppoa.

Vain oikein laaditulla edunvalvontavaltakirjalla varmistat, että kaikki asiasi hoituvat toivomallasi tavalla myös jatkossa, ja asioitasi hoitaa henkilö, jonka sinä itse olet valinnut.

Tarjoamamme palvelut