Usein kysyttyä

Julkaisemme tällä sivulla usein kysyttyjä kysymyksiä.

Kysymykset ja vastaukset

Miten voi antaa palautetta Tarjoomon palveluista?

Voit antaa palautetta palvelukortin alalaidassa olevalla arviolomakkeella

Palautteen antaminen Tarjoomon palveluista

Tarjoomon kautta hankituista palveluista voi antaa palautetta kunkin palvelukortin alalaidassa olevan arviolomakkeen kautta. Palautetta voi antaa ainoastaan palvelun tilannut asiakas. Palveluista annettu tähtiluokitus näkyy palvelussa heti. Sanalliset palautteet käydään läpi Tarjoomon henkilöstön toimesta ja julkaistaan palveluhaussa palvelukortin alla.

 

Kuka vastaa Tarjoomon kautta löytyvien palveluiden laadusta?

Palveluiden laadusta vastaa kaikissa tilanteissa palveluntarjoaja.

Palveluiden laatu palveluntarjoajien vastuulla

Koska Tarjoomo ei myy palveluita, vaan toimii palveluita koskevien tietojen välittäjänä sekä mahdollistaa yhteydenoton palveluntarjoajiin, on vastuu palveluiden laadusta kaikissa tilanteissa palveluntarjoajalla. Palveluntarjoaja vastaa myös palveluhaussa olevien tietojen oikeellisuudesta. Jos Tarjoomon kautta hankitun palvelun laadussa on puutteita, voi asiakas kuitenkin välittää palautetta palvelukortin alalaidassa olevan arvio-lomakkeen kautta.  Tarjoomo-verkosto edistää omalla toiminnallaan myös palveluiden laatua sitouttamalla palveluntarjoajia Tarjoomon arvoihin sekä järjestämällä yrityksille koulutuksia mm. ikäystävällisistä palveluista sekä tarkistamalla, että Tarjoomossa palveluita tarjoavilla yrityksillä on tarjoamiensa palveluiden edellyttämä koulutus ja että velvoitteet yhteiskuntaakin kohtaan on hoidettu.