Yritykset ikäystävällisiksi – Uusi hanke käyntiin

02.09.2021 - Uutiset

Tarjoomon uusi kehittämishanke “Yritykset ikäystävällisiksi muuttuvassa toimintaympäristössä” käynnistyi elokuun alussa. Hanke vastaa monipuolisesti väestön ikääntymisen ja korona-ajan haasteisiin.

Yritykset ikäystävällisiksi.
Yritykset ikäystävällisiksi muuttuvassa toimintaympäristössä -hanke kestää 31.1.2023 asti.

Yrityksille järjestetään koulutuksia muun muassa ikäihmisten palvelutarpeiden tunnistamisesta. Mitä ikääntyneet tarvitsevat ja mikä heitä kiinnostaa? Voisiko yhdessä kehittää aivan uusia palvelukokonaisuuksia?

Palvelujen tarjoaminen verkossa auttaa hankkimaan asiakkaita entistä laajemmalta alueelta. Miten palveluja markkinoidaan ja tarjotaan internetissä?

Ikääntyneiden määrä kasvaa lähivuosina voimakkaasti. Mitä senioritalous ja silver economy tarkoittavat? Kuinka paljon uudet palvelut voivat kasvattaa markkinaa?

Hankkeessä vastataan kysymyksiin yrityksille suunnattujen koulutusten kautta. Sisältötarpeita kartoitettiin viime keväänä Tarjoomon jäsenkyselyllä, jossa peräti 90 prosenttia vastaajista ilmoitti haluavansa osallistua ikäystävällisen palvelun koulutukseen ja senioritaloutta avaavaan silver economy -koulutukseen.

Koordinaattori organisoi ja viestii

Uusi projektikoordinaattori Ari Liimatainen aloitti osa-aikaisen hanketyöskentelyn elokuun alussa. Hän vastaa Yritykset ikäystävällisiksi -hankkeessa muun muassa viestinnästä ja koulutusten organisoinnista.

Vanhustyön alalta Liimataisella on geronomin pätevyys, ja tuotekehittäjänä häntä kiinnostavat juuri kehityshankkeet sekä palvelujen tuotteistaminen. Yrittäjyyskään ei ole freelancertoimittajalle tuntematon elämänalue.

Yritysten ja ikäihmisten saattaminen paremmin yhteen on Liimataisen mielestä kiinnostava projekti.

– Väestön ikääntyessä omaehtoinen varautuminen vanhuuteen korostuu ja paikallisten yrittäjien merkitys kasvaa entisestään. On ilo olla mukana merkityksellisessä hankkeessa.

Toimitusjohtaja Vesa Linnanmäki toimii hankepäällikkönä. Hän on hyvillä mielin siitä, että Tarjoomo voi edistää yritysten kyvykkyyttä tuottaa palveluita myös verkkovälitteisesti.

– Samalla koulutukset lieventävät koronakriisin vaikutusta palvelumarkkinoilla.

Linnanmäki toivottaa Ari Liimataisen tervetulleeksi hankkeeseen. Liimataisen monipuolinen työura viestinnän asiantuntijana, opettajana, toimittajana ja kustannusalalla palvelee niin yrittäjiä kuin ikäihmisiä.

Vesa Linnanmäki ja Ari Liimatainen joivat aamukahvit keskustellen hankkeesta. Katso video.

Lisätietoja:

Yritykset ikäystävälliseksi -hankkeen kotisivu

Vesa Linnanmäki
050 533 4830
vesa.linnanmaki@tarjoomo.fi

Ari Liimatainen
050 370 0222
ari.liimatainen@tarjoomo.fi

Tarjoomo on voittoa tavoittelematon osuuskunta, jonka keskeisenä tehtävänä on ikäihmisten kotona asumisen ja heidän hyvinvointinsa tukeminen. Tarjoomo ylläpitää sähköistä palveluhakua.