EU-banneri

Ikäystävällinen yritys -verkkokoulutus | Omatoiminen

Nykyinen tila
Et ole ilmoittutunut vielä
Hinta
Ilmainen
Aloita

Haluatko parantaa yrityksesi valmiuksia palvella ikäihmisiä?

Osallistu ikäystävällinen yritys -verkkokurssille!

 • Ikäihmisten määrä kasvaa nopeasti, joten yritysten asiakkaista yhä suurempi osa on ikääntyneitä.
 • Ikäihmiset ovat aktiivisempia ja käyttävät palveluita enemmän kuin aiemmin.
 • Aidosti ikäihmisten tarpeet huomioivaan palveluun panostaminen on satsaus yrityksen kilpailukykyyn!

Ikäystävällinen yritys -verkkokurssin tavoitteet

 • Lisätä yritysten henkilöstön ymmärrystä ikäihmisistä palvelujen käyttäjinä ja kuluttajina.
 • Antaa valmiuksia kohdata ikääntyneitä asiakkaita ja luoda onnistuneita palvelukokemuksia. 
 • Auttaa yrityksiä kehittämään palveluja ja toimintaansa ikä- ja muistiystävällisiksi. 

Kurssin sisältö ja laajuus

 • Kurssi on jaettu kahdeksalle oppitunnille. Oppitunneilla käsitellään ikäystävällisen yrityksen kriteereitä, jotka esitellään videoluennoilla.
 • Videoiden jälkeen on pohdintatehtävä, jossa osallistujaa haastetaan pohtimaan oman yrityksen ikäystävällisyyden kehityskohteita.
 • Järjestelmä koostaa tehtävät yhteen “Yrityksen kehittämissuunnitelma” -näkymään.
 • Lopuksi osallistuja laatii kirjoittamiensa vastausten pohjalta yrityksensä palvelulupauksen ikäihmisille.
 • Videoiden kokonaiskesto on noin kolme tuntia. Kurssin kokonaiskesto tehtävineen on noin yksi henkilötyöpäivä.

Kurssin kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu sellaisille ikäihmisiä palveleville yrityksille ja yhdistyksille, joilla on halu kehittää ikäosaamista sekä yrityksen palveluja ja toimintatapoja ikäystävällisiksi.

Todistukset ja Tarjoomon ikäystävällinen yritys -sertifikaatti

 • Osallistuja saa koulutuksesta todistuksen, kun kaikki tehtävät on suoritettu ja oppitunnit on merkitty valmiiksi. Todistus kurssista lähetetään osallistujan sähköpostiin.
 • Kurssin viimeisenä tehtävänä osallistuja laatii luonnoksen yrityksen palvelulupauksesta ikäihmisille.
 • Palvelulupauksen luonnos (tai jos yrityksestä on useampia osallistujia, luonnokset yhdessä) toimivat hyvänä pohjana yrityksen Tarjoomossa julkaistavalle palvelulupaukselle.
 • Palvelulupauksen julkaiseminen palveluhaussa ei ole kurssille osallistuneille pakollista, mutta kannatettavaa, koska näin yritys voi vahvistaa myönteistä mielikuvaa ikäystävällisistä palveluistaan.
 • Mikäli yritys julkaisee palvelulupauksen Tarjoomossa, saa yritys käyttöönsä Tarjoomo-sertifikaatin. Tarjoomo-sertifikaatti on merkki, että yritys on sitoutunut kiinnittämään erityistä huomiota palveluidensa ikä- ja muistiystävällisyyteen. Sertifikaatin tunnus (näkyy oikealla ylhäällä olevan kuvan alalaidassa) tulee näkyviin palveluntarjoajan yrityskortille. Sertifikaatin pyöreä sydän-symboli tulee näkyviin palvelukortille.
 • Palvelulupaus laaditaan ja julkaistaan yrityksen pääkäyttäjän näkymässä Tarjoomossa kohdassa “Palvelulupaus ikäihmisille”. Pääkäyttäjän näkymässä on selattavissa yrityksen henkilöstön laatimat kehittämissuunnitelmat ja palvelulupaukset, mikä helpottaa niiden hyödyntämistä.

Ohjeet kurssille

 • Kurssin suorittamiseen tarvitset tietokoneen tai matkapuhelimen sekä toimivan internet-yhteyden. Tarkemmat ohjeet kurssin suorittamisesta löydät Koulutuksen info -välilehdeltä
Tuula Kukkonen Tarjoomon kouluttaja

Kouluttaja

Ikäystävällinen yritys -verkkokurssin kouluttajana toimii Tuula Kukkonen, joka on ikäosaamisen ja ikäystävällisyyden asiantuntija Karelia ammattikorkeakoulusta. Yliopettaja Tuula Kukkonen on toinen kirjailija kirjassa Ikäystävällinen yritys: Senioriasiakkaat tulevat! Muistiystävällinen asiakaspalvelu -luennon pitää Minna Lappalainen Pohjois-Savon muistiyhdistyksestä.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta antaa Vesa Linnanmäki p. 050 533 4830 vesa.linnanmaki@tarjoomo.fi.