EU-banneri

Ikäystävällinen yritys -verkkokoulutus | Omatoiminen

Nykyinen tila
Et ole ilmoittutunut vielä
Hinta
Ilmainen
Aloita

Haluatko parantaa yrityksesi valmiuksia palvella ikäihmisiä?

Osallistu ikäystävällinen yritys -verkkokurssille!

 • Ikäihmisten määrä kasvaa nopeasti, joten yritysten asiakkaista yhä suurempi osa on ikääntyneitä.
 • Ikäihmiset ovat aktiivisempia ja käyttävät palveluita enemmän kuin aiemmin.
 • Aidosti ikäihmisten tarpeet huomioivaan palveluun panostaminen on satsaus yrityksen kilpailukykyyn!

Ikäystävällinen yritys -verkkokurssin tavoitteet

 • Lisätä yritysten henkilöstön ymmärrystä ikäihmisistä palvelujen käyttäjinä ja kuluttajina.
 • Antaa valmiuksia kohdata ikääntyneitä asiakkaita ja luoda onnistuneita palvelukokemuksia. 
 • Auttaa yrityksiä kehittämään palveluja ja toimintaansa ikä- ja muistiystävällisiksi. 

Kurssin sisältö ja laajuus

 • Kurssi on jaettu yhdeksälle oppitunnille. Oppitunneilla käsitellään ikäystävällisen yrityksen kriteereitä, jotka esitellään videoluennoilla.
 • Osallistuja pohtii kurssilla oman yrityksensä ikäystävällisyyttä ja laatii kurssin aikana kehittämissuunnitelman yrityksen ikäystävällisyyden parantamiseksi. Hyvä tapa saada kehittämisestä koko työyhteisön yhteinen asia on suorittaa kurssi samaan aikaan useamman työyhteisön henkilön kesken.
 • Kurssin kokonaiskesto tehtävineen on noin yksi henkilötyöpäivä. Kurssi on suositeltavaa suorittaa kuitenkin useammissa jaksoissa itselle sopivana ajankohtana.

Kurssin kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu sellaisille ikäihmisiä palveleville yrityksille ja yhdistyksille, joilla on halu kehittää ikäosaamista sekä yrityksen palveluja ja toimintatapoja ikäystävällisiksi.
 • Kurssi on maksuton 31.8.2023 saakka kaikille pohjoissavolaisille yrityksille ja sen jälkeen Tarjoomon palvelumaksun maksaneille palveluntarjoajille.

Todistukset ja Tarjoomon ikäystävällinen yritys -sertifikaatti

 • Osallistuja saa koulutuksesta todistuksen, kun kaikki tehtävät on suoritettu ja oppitunnit on merkitty valmiiksi. Todistus kurssista lähetetään osallistujan sähköpostiin.
 • Kurssin viimeisenä tehtävänä osallistuja laatii luonnoksen yrityksen palvelulupauksesta ikäihmisille.
 • Palvelulupauksen voi julkistaa palveluntarjoajan yrityskortilla Tarjoomossa. Näin yritys voi vahvistaa myönteistä mielikuvaa ikäystävällisistä palveluistaan.
 • Kurssin läpi käynyt ja palvelulupauksen julkaissut palveluntarjoaja saa Tarjoomo-sertifikaatin, joka näkyy tunnuksena yrityksen palvelu- ja yrityskortilla Tarjoomossa. Oheisessa kuvassa on yrityskortti, jossa symboli näkyy oikealla alhaalla. Sertifikaatin ympyrä ja sydän-symboli tulee näkyviin palvelukortille.
 • Tarjoomo-sertifikaatti on merkki siitä, että yritys on sitoutunut kiinnittämään erityistä huomiota palveluidensa ikä- ja muistiystävällisyyteen.

Ohjeet kurssille

 • Kurssin suorittamiseen tarvitset tietokoneen tai matkapuhelimen sekä toimivan internet-yhteyden. Tarkemmat ohjeet kurssin suorittamisesta löydät Koulutuksen info -välilehdeltä
Tuula Kukkonen Tarjoomon kouluttaja

Kouluttaja

Ikäystävällinen yritys -verkkokurssin kouluttajana toimii Tuula Kukkonen, joka on ikäosaamisen ja ikäystävällisyyden asiantuntija Karelia ammattikorkeakoulusta. Yliopettaja Tuula Kukkonen on toinen kirjailija kirjassa Ikäystävällinen yritys: Senioriasiakkaat tulevat! Muistiystävällinen asiakaspalvelu -luennon pitää Minna Lappalainen Pohjois-Savon muistiyhdistyksestä.

Minna Lappalainen, Pohjois-Savon muistiyhdistys

Muistiystävällinen asiakaspalvelu -oppitunnin kouluttajana toimii Minna Lappalainen Pohjois-Savon muistiyhdistyksessä.

Vesa Linnanmäki, Tarjoomo-osuuskunta

Tarjoomon toimitusjohtaja Vesa Linnanmäki toimii kouluttajana oppitunneilla 8 ja 9.

Lisätietoja koulutuksesta antaa Vesa Linnanmäki p. 050 533 4830 vesa.linnanmaki@tarjoomo.fi.