HoivaSet

HoivaSet
HoivaSet
2994092-8
Kurkimäentie 1192, 71480 Kurkimäki

Palveluja ihmisenä – ihmiselle.
Hoiva- ja kotipalvelua sekä jalkojenhoitopalveluja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Palvelut tarjotaan asiakkaille heidän koteihinsa. Tärkeinä päämäärinä ystävällisyys, tunnollisuus, luotettavuus ja ammatillisuus.

Tarjoamamme palvelut

Palveluksessanne

Päivi Savolainen
Päivi Savolainen
040 5807312
tuuli.savo@gmail.com