HoivaSavo Oy toimii aidosti ikäihmisen kohdaten

12.11.2021 - Uutiset

Haave yrittäjyydestä kypsyi Jorma Sonnisen mielessä vuosia ennen kuin hän aloitti HoivaSavon toiminnan vuonna 2018. Kunnan järjestämästä kotihoidosta yrittäjäksi siirtyessä toiminta lähti heti liikkeelle asiakkaan kokonaisvaltaisesta palvelusta. Kotihoidon lisäksi Jorma pystyi kuljettamaan asiakkaita omalla taksilla ja avustamaan tarvittaessa asioinnissa. Palveluiden kehittämisessä on Jorma Sonnisen mukaan lähdetty suoraan asiakkaiden tarpeista.

Monipalveluyrityksen valikoima laajeni muun muassa siivouksiin, kun vaimo Sanna tuli mukaan alkuun keikkahommiin ja myöhemmin pysyvästi. Vuoden 2021 alusta alkaen yritys on ollut osakeyhtiö ja tällä hetkellä yrityksessä on viisi työntekijää.

Palvelujen monipuolisuus syntyy asiakkaiden tarpeista

HoivaSavon palveluiden monipuolisuus on joskus asiakkaalle yllätys. ”Tuntuu hyvältä tehdä työtä, jossa voi asiakkaalle sanoa, että me voidaan tehdä kaikki tarvittava. Rajat asettaa asiakas päättäessään, kuinka monta tuntia palvelua ostaa. Meillä on sellaisiakin asiakkaita, joiden luona käydään monta kertaa päivässä avustaen lääkkeiden ottamisessa, ruokailuissa ja peseytymisessä. Tämän lisäksi voidaan tehdä kodin siistimistä ja tarvittaessa antaa asiointiapua.” Sanna Sonninen kertoo.

Jorma Sonninen kertoo, että lääkärireissulla toimitaan asiakkaan korvina ja tarvittaessa suunakin, jos asiakas ei esimerkiksi muistisairauden takia pysty kertomaan tilanteestaan. Asiakas ei välttämättä ymmärrä, mitä lääkäri kysyy ja silloin täytyy olla suomentamassa ja savoksi kertomassa, mitä lääkäri kysyy. Tämän jälkeen viedään taksilla takaisin kotiin ja ollaan tarvittaessa linkkinä myös omaisille kertoen jatkohoidoista.

Kiireettömiä kohtaamisia työnteon ohessa

”Hoitotyön onnistumisessa tärkeintä on luottamuksen luominen” sanoo HoivaSavo Oy:n yrittäjä Jorma Sonninen. Luottamus kasvaa Sonnisten mielestä kohtaamalla asiakas kiireettömästi ja yksilöllisesti. Usein asiakaskäynneillä tärkeimmäksi osaksi nouseekin kiireetön vuorovaikutus.

Sanna kertoo, että monet toivovat keskustelua ja vaikkapa kahvittelua siivouksen jälkeen erityisesti, jos jokin asia painaa mieltä ja huolettaa. ”Joskus saattaa päälle kasikymppinen mummo sanoa, että tuleppas tänne niin istuttaan ja jutellaan.” Sanna Sonninen näkee tärkeänä, ettei koskaan anna asiakkaalle tunnetta kiireestä, vaikka oma aikataulu saattaisi jostain syystä ollakin tiukempi.

Rohkaisuna yrittäjille, jotka harkitsevat, voisivatko huomioida ikäihmisiä kohderyhmänä, Sanna toteaa, että hän on oppinut ajattelemaan ikäihmisiä mahtavina persoonina, joilla on hirvittävän rikas elämä takana. He ovat aitoja, paljon kokeneita ihmisiä. Hän kertoo monesti peilaavansa, että kuinka haluaisi omia vanhempia hoidettavan. Kohdata arvokkaana ihmisenä nämä, jotka ovat Suomea rakentaneet. Jorma kuvailee ikäihmisiä asiakkaina: ”Rohkenneevat olla omia aitoja ihtiään, ei tarvihe esittee ennee mittään, kun on ikkää ja näyttöjä.”

Läheiset voivat madaltaa kynnystä hankkia palveluja

”Monelle on vaikea ottaa ensimmäinen askel hankkia palvelua ja myöntää, ettei enää pärjääkään, koska on kova halu tehdä kaikki itse,” Sanna Sonninen kertoo. Yleensä ikäihmisen lapset rohkaisevat ottamaan palveluja vastaan ja lähes kaikki tiedustelut HoivaSavolle tulevat omaisten kautta.

Ikäihmiset herkästi ajattelevat olevansa laiskoja, kun hankkivat palvelua. Sanna rohkaisee ihmisiä ajattelemaan, ettei palvelujen käyttäminen ole laiskuutta, vaan on täysi oikeus kovan elämäntyön jälkeen hellittää ja ottaa palveluja vastaan.

Ikäihmisten toimintakyvyssä on paljonkin vaihtelua aktiivisista eläkeläisistä vahvaa tukea tarvitseviin. Jorma Sonninen arvelee, että nykyään on enemmän ihmisiä, joilla on varaa ostaa palveluja, joilla haluavat helpottaa elämäänsä.

Yrittäjänä hoitoalalla

HoivaSavo Oy:n yrittäjien Sanna ja Jorma Sonnisen mielestä työssä parasta on tyytyväinen asiakas. Yrittäjinä heille on rikkaus, että työstä voi tehdä omannäköistä ja sitä saa tehdä omalla persoonallaan. Työn sisältö on vaihtelevaa monipalveluyrityksen palveluvalikoiman ja erilaisten asiakkaiden ansiosta. Osa arkea on yrittäjyyden mukanaan tuomat paperityöt, jotka meinaavat välillä jäädä ruohonjuuritason työn jalkoihin.

HoivaSavo Oy:lle kuntien kilpailutukset ja asiakaskunnan vaihtuminen esimerkiksi siirtyessä tuettuun asumiseen, aiheuttavat aaltoilua asiakasmäärissä. Toisaalta uusia asiakkaita tulee esimerkiksi asiakkaiden suositellessa heitä naapureilleen ja tutuilleen. HoivaSavo Oy on palvelusetelin palvelutuottajana Lapinlahdella ja Iisalmessa, mutta suurin osa asiakkaista on kuitenkin tällä hetkellä itse palvelut maksavia.

Hoitoalan työntekijäpula ei ole vielä suuresti toimintaan vaikuttanut, mutta Sanna ja Jorma pitävät mahdollisena, että tulevaisuudessa se tulee näkymään myös heillä.

–  ”Meillä on hyvä olla töissä, kun on kuitenkin pieni työyhteisö. Ollaan kuin samaa perhettä työntekijöiden kanssa,” Jorma kertoo.

Työntekijät ovat kehuneet, että työ HoivaSavo Oy:ssä on monipuolista ja vapaata. Sanna kertoo huomioivansa työvuorosuunnittelussa inhimillisesti työntekijöiden toiveet. HoivaSavo tarjoaa palvelua seitsemänä päivänä viikossa aamu- ja iltavuoroissa.

Vielä lopuksi, mikä sai teidät liittymään Tarjoomoon?

”Kunnanvaltuustossa tuli esille, että Lapinlahden kunta on liittynyt Tarjoomoon ja siellä ajattelin, että pitäähän se meidänkin liittyä, että ei voi jäädä mistään paitsi,” Jorma Sonninen kertoo.

HoivaSavon vinkit ikäystävälliseen palveluun

  • Toiminta on kiireetöntä
  • Palvelu ottaa yksilöllisesti asiakkaan tarpeet huomioon
  • Kunnioitetaan asiakkaan kotia, korostetaan, että asiakkaalla on esimerkiksi hoitajan käynnin tai kotisiivouksen aikana oikeus olla kodissaan vapaasti.
  • Puhutaan selkokielellä ja selkeällä äänellä, ei liian nopeasti tai liian paljon kerralla.
Jorma ja Sanna Sonninen.