“Ikäystävällistä asennetta ja toimintatapaa kannattaa kehittää – ja mainostaa!”

16.03.2022 - Uutiset

Haastattelimme Senioritalous ja ikäystävällinen yritys -verkkokoulutuksen kouluttaja Tuula Kukkosta hänen ajatuksistaan, miksi ikäystävällinen yritystoiminta on tärkeä teema. Koulutus on osa Yritykset ikäystävällisiksi muuttuvassa toimintaympäristössä -hanketta (ESR, Pohjois-Savon ELY).

Miksi ikäystävällisyys on tärkeää yrityksille?

Asiakaslähtöisyys on sisäänrakennettu osaksi menestyvän yrityksen toimintaa. Yritysten on aina syytä miettiä toimintaansa ja palvelujaan asiakkaan kannalta – ilman tätä on hankala menestyä.

Ikääntyneiden asiakkaiden huomioiminen ja ikäystävällisyys ovat yksi tapa erikoistua: yritys voi saada kilpailuetua siitä, että sillä on ikääntyneille asiakkaille suunnattuja palveluja tai tuotteita, Tuula Kukkonen toteaa. Ikäystävällistä asennetta ja toimintatapaa kannattaa kehittää – ja myös mainostaa!

Millaisia ikäihmiset ovat asiakkaina?

Ikääntyvät asiakkaat paneutuvat usein ostopäätösten tekemiseen huolellisesti ja kaikessa rauhassa. Tuula näkee tässä positiivisen puolen: “Nämä harkinnan hetket tarjoavat meille mahdollisuuden kuunnella heidän tarpeitaan ja tarinoitaan.”

Voisimme varmasti oppia heiltä paljon, vaikkapa siitä että ylenmääräinen kiirehtiminen on turhaa ja aina on hyvä hetki vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia maailman menosta.

Mitä vaikutuksia ikäystävällisyydellä on?

Tuula Kukkosen mukaan ikäystävällisyys on osa yritysvastuuta yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. – Ikäystävällisyyttä kehittämällä yritys voi osallistua myönteisellä tavalla myös toimintaympäristönsä hyvinvoinnin vahvistamiseen. Hyvinvoivat ikäihmiset ovat tärkeä merkki hyvinvoivasta yhteisöstä.

Yrityksen mahdollisuus ottaa vastuuta oman yhteisönsä ja alueensa hyvinvoinnista edellyttää, että toiminta on yritykselle myös taloudellisesti kannattavaa, Kukkonen tarkentaa. Ikäystävällisessä yritystoiminnassa yhdistyvät hyvää mieltä ja hyvinvointia tuottava ikäystävällisyys sekä kannattava liiketoiminta, joka syntyy ikääntyneiden asiakkaiden palvelujen ja tuotteiden kysyntään vastaamisesta.

Miksi senioritalous ja ikäystävällinen yritystoiminta ovat aiheina sinulle tärkeitä?

– Olen 56-vuotias, joten minulle senioritalous alkaa olemaan jo iänkin puolesta kiinnostava teema. Ikäystävällisyys on yksi suurimmista kiinnostuksen kohteistani, jos työelämän asioista puhutaan.

Lähestyn asiaa kaikkien ihmisten tasavertaisten mahdollisuuksien ja yksilöllisyyden kunnioittamisen kautta. Uskon, että kun halutaan selvittää ihmisten tarpeita ja unelmia, saadaan kaikkien kannalta parempia ratkaisuja aikaan.

Tuula Kukkonen Tarjoomon kouluttaja

Haluan olla vaikuttamassa siihen, että yhteiskunnan ja elinympäristön asioita katsotaan aidosti ikäihmisten näkökulmasta.

Ikäystävällinen yritys on tärkeä asia: kaikki me käytämme yritysten palveluja, ja yritysten toiminta ulottuu kaikille elämänalueille. Ikäihmisistä yritykset saavat uskollisia asiakkaita, jotka kertovat hyvistä kokemuksistaan ystävilleen ja tutuilleen!

Tuula Kukkonen

 • Ikäosaamisen ja ikäystävällisen yritystoiminnan asiantuntija
 • Tietokirjailija: Ikäystävällinen yritys – Senioriasiakkaat tulevat!
 • Karelia ammattikorkeakoulun yliopettaja mm. senioritalouden ja ikäystävällisen toiminnan teemoihin ja ikäosaamisen YAMK -tutkintoon liittyen
 • “Silloin kun en intoile ikäystävällisyys -asioista, nautin eniten ulkoilmasta ja metsäpoluista, enimmäkseen Pohjois-Karjalan kansallispuistoissa ja muissa upeissa maastoissa.”

Senioritalous ja ikäystävällinen yritys -verkkokoulutus

 • Maksuton!
 • 23.3.-4.5.2022
 • Kuusi onlinetapaamista, aina klo 14-17:
  23.3., 30.3., 6.4., 20.4., 27.4. ja 4.5.
 • Antaa valmiuksia kehittää oman yrityksen palveluja ja toimintaa ikä- ja muistiystävälliseksi
 • Lisää osaamista ja varmuutta kohdata ikäihminen palvelutilanteissa
 • Auttaa verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa
 • Lue lisää ja ilmoittaudu!
ikäystävällinen yritys
senioritalous
Tuula Kukkonen