EU-banneri

Senioritalous ja ikäystävällinen yritys -verkkokoulutus | KEVÄT 2022

Nykyinen tila
Et ole ilmoittutunut vielä
Hinta
Ilmainen
Aloita

23.3.-4.5.2022 kokonaan etänä – Teams-linkit oppituntinäkymässä

Ikäihmiset ovat tärkeä ja kasvava asiakasryhmä!

Aidosti ikäihmisten tarpeet huomioivaan palveluun panostaminen on satsaus yrityksen tulevaisuuden kilpailukykyyn!

 • Ikäihmisten määrä kasvaa nopeasti, joten yritysten asiakkaista yhä suurempi osa on ikääntyneitä.
 • Ikäihmiset ovat aktiivisempia ja käyttävät palveluita enemmän kuin aiemmin.
 • Ikääntyneet ovat varakkaampi ja maksukykyisempi asiakaskunta eläkkeiden tason noustua
Senioritalous ja ikäystävällinen yritys -verkkokoulutus alkaa

Aikataulu ja toteutus

 • Kuusi onlinetapaamista Teams -kokousalustalla
 • Tapaamiset klo 14-17 keskiviikkoisin 23.3., 30.3., 6.4., 20.4., 27.4. ja 4.5.
 • Koulutusteemat: Ikäystävällisyyden kriteerit: tuote- ja palvelukehitys, markkinointi, asiakaspalvelu, saavutettavuus, esteettömyys ja ikäystävällinen työnantaja, muistisairaan asiakkaan asiakaspalvelu ja asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Mahdollisuus keskustella kouluttajan ja toisten yrittäjien kanssa läpi koko koulutuksen.
 • Pieniä itsenäisiä tehtäviä, jotka liittyvät käytännönläheisesti oman yrityksen kehittämiseen. Tehtävistä koostuu koulutuksen lopuksi yrityksen oma ikäystävällisyyden kehittämissuunnitelma.
 • Koulutusalustalta löytyy lisämateriaaleja, joihin osallistujat voivat tutustua oman ajankäytön ja kiinnostuksen mukaan.

Koulutuksen tavoitteet

 • Tukea tunnistamaan ikäihmisten moninaisuuden ja tärkeyden palvelujen käyttäjinä ja kuluttajina.
 • Auttaa yrityksiä kasvattamaan kyvykkyyttään kehittää palveluja ja toimintaansa ikä- ja muistiystävällisiksi. 
 • Antaa valmiuksia kohdata ikääntyneitä asiakkaita ja luoda onnistuneita palvelukokemuksia. 

Koulutuksen avulla osallistujat

 • Oppivat hahmottamaan mahdollisuuksia lisätä kannattavuutta uusien palvelutarpeiden tunnistamisen avulla.
 • Kehittävät omaa ja yrityksen toimintaa ikäystävällisen yrityksen kriteerien avulla.
 • Suunnittelee ja toteuttaa muutoksia oman yrityksensä tai työpaikkansa toiminnassa kohti ikäystävällisyyttä.  

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu pohjoissavolaisille yrityksille ja yritysten työntekijöille yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Tärkeää on halu kehittää ikäosaamista sekä yrityksen palveluja ja toimintatapoja ikäystävällisiksi. Yrityksen ei tarvitse olla Tarjoomon jäsenyritys osallistuakseen koulutukseen.

Tuula Kukkonen Tarjoomon kouluttaja

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Tuula Kukkonen, ikäosaamisen ja ikäystävällisyyden asiantuntija ja Karelia ammattikorkeakoulun yliopettaja. Tuula Kukkonen on toinen kirjailija kirjassa Ikäystävällinen yritys – Senioriasiakkaat tulevat! Koulutuksessa on mukana fasilitoimassa myös Tarjoomon henkilöstöä

Lue lisää Tuulan ajatuksia!

Todistukset ja Tarjoomon ikäystävällinen yritys -sertifikaatti

Koulutuksesta saa todistuksen osallistumalla verkkoluennoille sekä suorittamalla kurssitehtävät.

Yritykset, joiden henkilöstöstä vähintään 50% on suorittanut koulutuksen hyväksytysti, saavat käyttöönsä Tarjoomo-sertifikaatin. Tarjoomo-sertifikaatti on merkki, että yritys on kiinnittänyt erityistä huomiota palveluidensa ikä- ja muistiystävällisyyteen. Sertifikaatti tulee tulevaisuudessa näkyviin myös Tarjoomon palveluhaussa.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta antaa Maija Kaipiainen, etunimi.sukunimi@tarjoomo.fi