Mikä on Tarjoomo?

19.02.2021 - Uutiset

”Mistä löytäisin kotiini siivoojan? Kuka tekisi lumityöt tai kuka kävisi äitini kanssa kaupassa?”

Ikääntyvät ja heidän läheisensä miettivät usein tämänkaltaisia kysymyksiä. Arjen pyörittäminen omatoimisesti saattaa muuttua haastavammaksi ikävuosien karttuessa ja apu olisi tällöin tarpeen. Kuitenkin palveluiden löytäminen voi olla vaikeaa: tieto yrityksistä, niiden palveluista ja hinnoista on hajallaan niin monessa paikassa.

Tämä kaikki oli niiden kuopiolaisten yrittäjien mielissä, jotka päättivät keväällä 2020 perustaa Tarjoomo-osuuskunnan. Osuuskunta päätti yhteistoimin rakentaa sähköisen palveluhaun, josta asiakkaiden on helppo löytää erilaisia palveluita ja niiden tarjoajia.

Palvelun selkeys ja helppokäyttöisyys tärkeää

Vaikka kyseessä onkin netissä toimiva palveluhaku, on sen suunnittelussa panostettu erityisesti selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen. Tarjoomon avulla voit helposti vertailla ja arvioida palvelutarjoajia. Iso osa erilaisista palveluista voidaan tilata myös suoraan kotiin. Palveluhaussa on mukana jo kymmeniä eri alojen yrityksiä: Tarjoomolaisten joukosta löytyy niin siivousta, kotihoitoa, kuntosalipalveluita, kuin lääkäreitäkin – yritysten ja niiden tarjoamien palvelujen määrä kasvaa jatkuvasti!

Tarjoomo on kuopiolainen, voittoa tavoittelematon osuuskunta, joka välittää luotettavia ja paikallisia palveluita ikäihmisten hyvinvoinnin tueksi.