Yrittäjä, huolehditko jaksamisestasi?

06.07.2022 - Uutiset

Työn kuormittavuus, kiire ja oman ajan vähyys nousevat usein esiin Tarjoomon yrittäjien kanssa keskusteltaessa. Itsestä huolehtiminen jää herkästi kaiken muun “tärkeämmän” jalkoihin.

Tästä syystä Tarjoomossa järjestetään maksuton työhyvinvointi valmennus, joka tukee työhyvinvointia, yrittäjien jaksamista ja voimavaroja.

Valmentajina toimivat Hyvää työtä akatemiasta Hanna Kumpulainen ja Johanna Räikkönen. Kummallakin on pitkän linjan kokemus hyvinvointivalmennuksista kokonaisvaltaisella ja monipuolisella otteella.

Miten hyvinvointia ja voimavaroja käsitellään työhyvinvointi valmennuksessa?

Hyvinvoinnin ja jaksamisen parantamisessa on tärkeää oman kokemuksen ja tiedon yhdistyminen, toteaa Hanna Kumpulainen. Koko valmennuksen ajan osallistujia kannustetaan tekemään omaa hyvinvoinnin karttaa, joka toimii muistilistana ja työkaluna oman hyvinvoinnin edistämisessä.

Valmennuksessa käsitellään monipuolisesti hyvinvoinnin osa-alueita keskustelujen sekä harjoitteiden avulla. Valmennustapaamisten sisältöön ja painotuksiin vaikuttavat myös yksilövalmennuksissa nousevat kysymykset ja teemat.

Saako työhyvinvointi valmennuksessa henkilökohtaista ohjausta?

Valmennuspaketti alkaa yksilövalmennustapaamisella, jota edeltää hyvinvointikysely. 45-minuuttisen tapaamisen tarkoituksena on antaa eväitä tarkastella ja tukea omia voimavaroja ja kuormitustekijöitä.

Ryhmätapaamisissa jokainen tekee harjoitteet itseään varten ja pohtii omaa tilannettaan. Vertaistuki ja keskustelut mahdollistavat, että voit saada uusia oivalluksia myös muiden osallistujien kautta. Valmennuksen lopussa tehdään henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma sekä arvioidaan loppukyselyn pohjalta, millaista kehitystä itselle on tullut.

Millainen tausta valmentajilla on?

Hanna Kumpulainen työyhteisövalmentaja

Hanna Kumpulainen on työyhteisövalmentaja ja hänellä on monipuolista työkokemusta yrittäjänä sekä erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Näiden lisäksi hän on toiminut myös joogaopettajana sekä työhyvinvoinnin ja ihmisjohtamisosaamisen kehittäjänä ja kouluttajana. 

Hannaa kiehtoo oppia lisää, kuinka työelämän paineisissa ja vaikeissa tilanteissa voidaan hyödyntää kehon viestejä ja kehomielen viisautta. Valmennuksissaan Hanna yhdistää suunnitelmallisen ja tavoitteellisen liiketoiminnan kehittämiseen myös kehollisuutta ja intuitiivisuutta.

Hanna on opiskellut laajasti sosiaali-, sekä työ- ja organisaatiopsykologiaa sekä erilaisia vuorovaikutuksen tieteitä kuin myös kehoterapiamenetelmiä, palautumiseen, resilienssiin ja stressinhallintaan liittyvää joogaterapiaa.

Johannalla on pitkä ja laaja kokemus kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin valmentajana. Johanna on myös vuosien ajan kouluttanut terveydenhuollon ammattilaisia erikoistumis- ja täydennyskoulutuksissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijuuden lisäksi Johanna hyödyntää valmennuksissa laajaa osaamistaan jooga-, luonto- ja kehotietoisuusohjauksesta. “Valmennukset ja ohjaukset ovat aina voimaannuttavia hetkiä pysähtyä oman hyvinvoinnin äärelle,” Johanna toteaa. Hänelle on tärkeää kohdata ihminen ihmisenä ilolla ja läsnäololla.

Monipuolinen osaaminen ja työura ovat lisänneet Johannan ymmärrystä kuormituksen ja palautumisen syy-seuraussuhteista sekä uusista, oivaltavista työkaluista hyvinvoinnin kehittämiseen yksilöinä ja työympäristössä.

Johanna Räikkönen hyvinvointivalmentaja

Työhyvinvoinnin valmennus järjestetään syys-marraskuussa 2022. Yksilötapaamiset toteutetaan etänä syyskuun aikana ja ryhmätapaamiset toteutetaan Kuopiossa 13.10.-30.11.2022. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ LINKISTÄ!