Yksilöllisyys, kodinomaisuus ja monipuolisuus ovat Roinilan Hoitokodin kulmakivet

25.08.2022 - Uutiset

Roinilan hoitokoti on tehostetun palveluasumisen hoitokoti Kuopion Kortejoella. Maalaismiljöössä sijaitseva kodinomainen hoitokoti kattaa 48 asukaspaikkaa. Tarjoomoon Roinilan hoitokoti liittyi vuonna 2021, sillä Tarjoomon kohderyhmä vaikutti myös heille sopivalta, ja lisänäkyvyys kiinnosti.

Roinilan hoitokodissa lähihoitajana ja kerrosvastaavana toimiva Oona Virkkunen kertoo, että hoitokodissa pidetään suuressa arvossa asiakkaiden yksilöllisyyttä ja ympäristön kodinomaisuutta. Asukkaiden hoitoa toteutetaan asukkaan voimavarojen mukaisesti ja heidän tahtoaan kuunnellen. Kuntouttavalla hoitotyöllä ylläpidetään asukkaiden toimintakykyä ja monipuolisella viriketoiminnalla piristetään asukkaiden arkea.

Perheyrityksenä toimivassa hoitokodissa on tiivis työyhteisö, jossa avoin, toisia tukeva ilmapiiri edistää niin henkilöstön kuin asukkaidenkin hyvinvointia.

Asukkaiden lisäksi myös omaiset tulevat työntekijöille tutuiksi.

– Mieleenpainuvimmat palautteet olen saanut omaisten kanssa tehdyn yhteistyön tiimoilta. Positiivinen palaute niin omaisilta kuin asukkaalta itseltään lämmittää mieltä erityisesti, Virkkunen kertoo.

Aada Kokkonen

Tarjoomon viestintäharjoittelija

hoitokoti
kodinomaisuus
Kuopio
monipuolisuus
palveluasuminen
perheyritys
yksilöllisyys