Yrittäjä, kehitä palvelujasi ikäystävälliseksi!

12.01.2022 - Uutiset

Tarjoomo-osuuskunta järjestää yrityksille vuoden 2022 keväästä alkaen koulutuksia, joiden tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään palvelujaan ikäystävälliseksi. Koulutukset on suunnattu yrittäjille, jotka haluavat muotoilla palvelujaan huomioiden ikäihmiset kohderyhmänä.

Yritykset voivat, toimialastaan riippumatta, luoda palveluistaan ikäystävällisiä. Väestön ikääntyessä syntyy kysyntää ja mahdollisuuksia ikäihmiset huomioivasta palvelutarjonnasta.

Ikäystävällisyys voi näkyä esimerkiksi palvelutarjonnassa, asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa. Tämä luo monien toimialojen yrityksille mahdollisuuksia ottaa haltuun uusi kohderyhmä, parantaa palvelujaan tai luoda uusia innovaatioita.

Viisi syytä: Miksi ikäystävällinen palvelu kannattaa?

 1. Ikäihmiset ovat monipuolinen kohderyhmä aktiivisista eläkeläisistä vahvaa hoivaa tarvitseviin. Ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset synnyttävät tarpeita, joihin yritykset voivat olla vastaamassa.

 2. Ikäihmisillä on maksukykyä, sillä ikäluokat 50-vuotiaista ylöspäin ovat tilastojen valossa vauraimpia ja suuri asiakaskunta, jonka huomioiminen luo yrityksille paljon mahdollisuuksia. *)

 3. Yritys voi luoda uutta liiketoimintaa ja vahvistaa liikevaihtoa huomioimalla ikäihmisiä asiakasryhmänä. Ikäihmisten huomioiminen on väestörakenteen muuttuessa myös tulevaisuuteen varautumista.

 4. Palveluiden kehittäminen ikäystävälliseksi, hyödyttää myös muita asiakasryhmiä. Selkeät asiakaspolut, rauhalliset asiakaspalvelutilanteet sekä esteettömyys hyödyttävät muitakin asiakkaita, olipa heillä erityistarpeita tai ei.

 5. Ikäystävällisyys huomioi myös yrityksen työntekijöiden ikääntymisen. Tämä voi auttaa työntekijöitä motivoitumaan myös työuran loppumetreillä sekä vähentää esimerkiksi sairauspoissaoloja.

Viisi vinkkiä: Yrityksen ikäystävällisyys on käytännöllisiä tekoja

 1. Suuntaa markkinointia ja viestintää suoraan ikäihmisille ja heidän omaisilleen. Ratkaisuja kannattaa esitellä perustuen elämäntilanteeseen ja sen helpottamiseen ennemmin kuin ikään.

 2. Luo kiireettömiä asiakaspalvelutilanteita, joissa ikäihminen tulee yksilöllisesti kohdatuksi. Rauhallinen ja selkeä puhetapa sekä yleiskielen käyttö auttavat ikäihmistä kokemaan tilanteen miellyttäväksi ja turvalliseksi.

 3. Huolehdi palveluympäristön selkeydestä toimitiloissa. Onnistunut palvelukokemus alkaa jo ulko-ovelta: Selkeät kyltit, tilavat kulkureitit sekä sopiva valaistus ja rauhallinen äänimaailma parantavat kokemusta.

 4. Ulota palvelujen saavutettavuus myös digitaaliseen maailmaan. Verkkosivujen selkeys ja helppokäyttöisyys palvelee ikäihmisten lisäksi muitakin käyttäjäryhmiä. Voit saada kilpailuetua tarjoamalla neuvontaa ikäihmisille yrityksesi digipalvelun käyttämiseen.

 5. Lisää yrityksen ikäosaamista. Ikäystävällisyys on myös muistiystävällisyyttä, jolloin yrityksestä löytyy osaamista myös muistisairaan ihmisen kohtaamiseen ja palvelemiseen.

Tarjoomo järjestää koulutusta ikäystävällisyyteen

Tarjoomo järjestää yrityksille koulutuksia, joiden avulla yritykset voivat vahvistaa osaamistaan ja kehittää palveluitaan ikäystävällisiksi. Ensimmäiset koulutusryhmät aloittavat kevään 2022 aikana verkkokoulutuksina.

Koulutusten teemoja ovat:

 • Millaisia ikäihmiset ovat asiakkaina ja kuluttajina?
 • Millaista on ikäystävällinen palvelu?
 • Kuinka voin muotoilla yritykseni palveluja ikäystävällisiksi?
 • Kuinka markkinoida palveluja ikäihmisille?

Koulutukset järjestetään osana Tarjoomo osuuskunnan Yritykset ikäystävällisiksi muuttuvassa toimintaympäristössä -kehittämishanketta. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Lue lisää hankkeesta.

*) Lähde: YLE 2021 – Ikääntyvillä on paljon rahaa ja kova paine käyttää sitä

ikäystävällinen yritys
ikäystävällisyys
koulutus