Osa 9. Ikäystävällinen työnantaja (vapaavalintainen osio)

Videon kesto: 10.53

 • Oppitunnin keskeinen sisältö
  • Ikäystävällinen työnantaja
  • Viisi askelta ikäystävälliseksi työnantajaksi
   • Joustavuus
   • Ikämyönteinen rekrytointi
   • Varmistetaan kaikille työterveyden tuki
   • Kaikenikäisten urakehityksen kannustaminen
   • Ikämyönteisen kulttuurin luominen

Videolla läpi käytävä esitysmateriaali löytyy alla olevan linkin takaa

https://tarjoomo.fi/wp-content/uploads/2022/11/Osa-8.-Ikaystavallinen-tyonantaja.pdf

Tehtävä

Pohdi oman yrityksesi asiakaspalvelupolkua tyypillisen ikääntyneen asiakkaasi kannalta. Palauta mieleen asiakasprofiili, jonka teit 2. oppitunnin jälkeen ja kirjaa sen jälkeen mahdolliset palvelupolun kehittämiskohteet alla olevaan kenttään. Voit ryhmitellä vastauksen kiinnittämällä huomiota palvelusi kannalta merkityksellisiin palvelupolun vaiheisiin:

 1. Asiakas etsii palvelun
 2. Asiakas menee palveluun
 3. Asiakaspalvelu
 4. Asiakas valitsee palvelun sisällön tai tuotteen
 5. Asiakas maksaa
 6. Asiakas poistuu

Tehtävä 2.

Tutustu lopuksi Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen ikäihmisten asiakaspalvelua käsittelevään oppaaseen, johon luennon viimeisessä diassa viitattiin. Tutustu erityisesti esimerkkeihin yritysten asiakaspalvelun kehittämisestä sivuilla 16-48. Valitse tarkemman tarkastelun kohteeksi lähinnä oman yrityksesi toimialaa oleva yritys.

Listaa alla olevaan tekstikenttään mahdolliset Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen laatiman oppaan perusteella esiin nousevia kehittämiskohteet.