Tunnetko ikääntyneet asiakkaasi? Lisää asiakasymmärrystä Tarjoomon koulutuksissa

13.04.2022 - Uutiset

Onnistuneen asiakaspalvelun ja kannattavan liiketoiminnan taustalla on vahva asiakasymmärrys.

Mitä paremmin yritys tuntee asiakkaansa, sitä onnistuneemmin se pystyy kohdentamaan markkinointia sekä palveluja ja tuotteita juuri oikeille ihmisille.

Yrityksen toiminta muuttuu kustannustehokkaammaksi, kun oikea kohderyhmä tavoitetaan läpi koko asiakaspolun.

Asiakasymmärrystä kannattaa vahvistaa ja hyödyntää jatkuvasti, sillä se vaikuttaa suoraan asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaiden sitoutumiseen. Samalla on myös mahdollisuus kasvattaa yrityksen liikevaihtoa.

Tarjoomon järjestämät koulutukset auttavat yrityksiä syventämään asiakasymmärrystä

Ikäystävällinen yritys -onlinekoulutus pureutuu ikäihmisiin kuluttajina ja asiakaspalvelutilanteiden osapuolena. Koulutus antaa eväitä tunnistaa ikääntymisen mukanaan tuomia erityispiirteitä sekä ikäihmisten ja muistisairaiden tarpeita. Koulutuksen aikana laaditaan asiakasprofiili omasta ikääntyneestä asiakkaasta ja tehdään konkreettista kehittämissuunnitelmaa ikäystävällisyyden lisäämiseksi.

Ota digikanavat haltuun -onlinekoulutuksessa opiskellaan markkinoinnin suunnitelmallisuutta sekä kuinka tavoittaa juuri oikeat asiakkaat ja ostajat. Kuka on todellisuudessa palvelun hankkija tai suosittelija? Kenelle sisältöä kannattaa suunnata verkkosivuilla ja somessa?

Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen työpajat kannustavat kehittämään palveluja asiakastutkimuksen ja kokeilujen avulla. Kysytään asiakkailta, mitä he tarvitsevat ja haluavat, jonka jälkeen testataan käytännössä. Tavoitteena on, että työpajojen jälkeen yritys on saanut konkreettisesti eteenpäin omaa palveluaan.

Tarjoomon koulutukset ovat maksuttomia pohjoissavolaisille yrityksille ja yhteisöille. Koulutusten sisällöt on suunnattu erityisesti ikäihmisille palveluja tarjoaville toimijoille

Hyvinvoiva ja iloinen ikäihminen värikkäissä vaatteissa ja asusteissa

Asiakasymmärrys syvenee vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

Mitä potentiaalinen asiakkaasi harrastaa?

Mistä asioista hän haaveilee?

Mitä tulevaisuuden huolia tai pelkoja hänellä on?

Millainen on hänen toimintakykynsä ja aktiivisuus?

Mistä asiakkaasi etsii tietoa palveluista ja tuotteista?

Mikä voi olla potentiaaliselle asiakkaallesi este ostamiselle?

Kuinka paljon asiakkaallasi on rahaa käytettävissään?

Mihin ongelmaan tai haasteeseen asiakas tarvitsee palveluasi?

Asiakasymmärrystä voi kartuttaa monipuolisilla keinoilla. On tärkeää poimia tietoa suoraan asiakkailta kaikissa palvelutilanteissa. Monesti tämä vähitellen kertyvä hiljainen tieto jää kunnolla hyödyntämättä esimerkiksi markkinoinnissa. Mitä asioita asiakkaat useimmin kysyvät?

Tietoa voi etsiä myös tutkimuksista, tilastoista ja kirjoista. Tilastokeskuksen tilastot sisältävät valtavan määrän erittäin tarkkaakin tietoa muun muassa siitä, mihin tuotteisiin ja palveluihin ihmiset käyttävät rahaa.

Tarjoomon koulutukset antavat monipuolisesti työkaluja asiakasymmärryksen syventämiseen. Kouluttajien ammattitaito ja koulutusmateriaalit auttavat eteenpäin, kun etsitään keinoja asiakaskokemuksen selvittämiseen sekä asiakkaiden toiveiden kartoittamiseen. Olennaista on myös oppia käyttämään tuota tietoa hyväksi markkinoinnissa ja käytännön toiminnassa.

Koulutukset ovat osa Tarjoomon ESR-rahoitteista Yritykset ikäystävällisiksi muuttuvassa toimintaympäristössä koulutushanketta. Rahoituksen on myöntänyt Etelä-Savon ELY.

asiakaspalvelun laatu
asiakasymmärrys
ikäihmisten palvelut
ikäystävällinen yritys