Lääkehoidon arviointi

Lapinlahden apteekki
Alk. 150,00 € / Kertaluonteinen maksu

Hinnoittelun lisätiedot ›

sopimuksen mukaan
Sijainti kartalla
Kotikäynnit

Tarjoamme farmasian osaamista moniammatilliseen lääkehoidon arviointiin ja lääkehoidon kokonaisarviointiin helpottamaan lääkärin ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön moniammatillisessa tiimissä tekemää potilaan hoidon tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden arviointia. Farmasian ammattilainen arvioi lääkehoidon kokonaisuuden lääkityksen tarkistuksen sisällön mukaisesti huomioiden hoidollisen tilanteesi.

Lisätiedot palvelusta

Lääkehoidon arvioinnissa/kokonaisarvioinnissa huomioidaan:

• käsitykset käytössä olevista lääkkeistä ja hoitoon sitoutuminen
• potilaan vointi, nykyoireet ja -ongelmat, arjen sujuminen ja päivittäinen toimintakyky (mukaan lukien lääkkeiden ottamisen ongelmat)
• mittaustulokset, kuten esimerkiksi verenpaine-, verensokerimittaukset, paino sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttö

Lääkehoidon arviointi tai kokonaisarviointi toteutetaan tiimissä, jolloin potilaan kokonaistilanne käydään läpi yhteisessä keskustelussa sairaanhoitajan ja lähihoitajan, farmasian ammattilaisen ja lääkärin kesken. Arvioinnin laajuus ja eri ammattilaisten osallistuminen ratkaistaan potilaskohtaisesti. Arviointi tehdään aina yhteistyössä potilaan ja/tai hänen omaisensa kanssa ja keskusteluun kutsutaan mahdollisuuksien mukaan myös potilas ja hänen omaisensa.
Tavoitteena on se, että voit saada lääkehoidosta sinulle kokonaisuutena mahdollisimman suuren terveyshyödyn ja pienet haitat. Arvioinnissa huomioidaan myös lääkekustannukset ja lääkkeiden korvattavuuteen liittyvät asiat.

Lue lisää:

Sosiaali- terveysministeriön, Kansaneläkelaitoksen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä laatima lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat opas

Tutustu palveluntarjoajaan

Palveluksessanne

Toimialueet

Palveluntarjoajalta lisäksi