Lääkityksen tarkistus

Lapinlahden apteekki
40,00 € / Kertaluonteinen maksu

Hinnoittelun lisätiedot ›

sopimuksen mukaan
Sijainti kartalla
Kotikäynnit

Lääkityksen tarkistus tehdään ajantasaisen lääkityslistan perusteella. Farmasian ammattilaisen tekemä lääkityksen tarkistus tuottaa lääkityslistan perusteella tiedon mahdollisista lääkehoidon ongelmista.

Lisätiedot palvelusta

Lääkityksen tarkistuksessa farmasian ammattilainen tarkistaa, että lääkkeiden annostuksesi ja antoajankohdat vastaavat hyväksyttyä hoitokäytäntöä. Lääkityksestäsi kartoitetaan samalla mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lääkityksen tarkistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että lääkityslistalla olevat lääkkeet ja annostukset vastaavat todellisuudessa käyttämääsi lääkitystä.

Lääkityksen tarkistuksessa huomioidaan:

• suositusten vastaiset lääkkeet mukaan lukien oireenmukaisten lääkkeiden säännöllinen käyttö
• ikä ja muut sairaudet sekä kapean terapeuttisen alueen lääkkeet
• kliinisesti merkittävät yhteensopimattomuudet ja käytössäsi olevan lääkityksen haittavaikutusriskit
• lääkkeiden annosteluajankohtien ja lääkemuotojen tarkoituksenmukaisuus ruokailuihin ja muihin päivän toimintoihin nähden.

Farmasian ammattilaisen tekemä lääkityksen tarkistus tuottaa lääkityslistan perusteella tiedon mahdollisista lääkehoidon ongelmista. Sen jälkeen lääkäri arvioi lääkehoidon tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden sekä päättää tarvittaessa lääkitysmuutoksista. Mahdolliset korjaustoimenpiteet tehdään eritasoisilla lääkehoidon arvioinneilla.

Lue lisää:

Sosiaali- terveysministeriön, Kansaneläkelaitoksen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä laatima lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat opas

Tutustu palveluntarjoajaan

Palveluksessanne

Toimialueet

Näytä enemmän >

Palveluntarjoajalta lisäksi