Turvallisen lääkehoidon tuki -lääkehoitoprosessin kehittäminen

Lapinlahden apteekki
Alk. 250,00 € / Työkalukoht. hinnoittelu

Hinnoittelun lisätiedot ›

sopimuksen mukaan
Sijainti kartalla

Tarjoamme kotihoitoon ja palvelukodeille/asumispalveluyksiköille turvallisen lääkehoidon tuki -lääkehoitoprosessin kehittämispalvelua. Tavoitteena on parantaa hoitoyksikön ja apteekin yhteisten asiakkaiden lääkehoidon turvallisuutta ja siten hoidon laatua.

Lisätiedot palvelusta

Palvelu tarjoaa hoitoyksikölle järjestelmällisen toimintatavan ja työkalut tunnistamaan ja hallitsemaan lääkehoidon riskejä. Apteekin edustaja tuo farmaseuttisen asiantuntijuuden osaksi hoitoyksikön moniammatillista tiimiä ja tukee hoitoyksikköä turvallisten toimintatapojen ja käytäntöjen kehittämisessä. Myös esimiehet ja johto saavat konkreettista tietoa turvallisen lääkehoidon edellytysten kehittämiseksi.

Palvelu perustuu neljään riskienhallintatyökaluun:
1. Turvallinen koneellinen annosjakelu
2. Lääkekaapin tarkastus ja turvallinen lääkelogistiikka
3. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen
4. Turvallisen lääkehoidon edellytykset

Palvelu toteutetaan järjestämällä lääkehoitoprosessin moniammatillinen arviointitilaisuus kunkin riskienhallintatyökalujen avulla
• Määritetään kehittämiskohteet tärkeysjärjestyksessä
• Suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä
• Nimetään vastuutahot

Palvelu toteutetaan yksi osa-alue (riskienhallintatyökalu) kerrallaan esimerkiksi noin 6 kuukauden välein

Palveluun sisältyy seurantatapaaminen. Kehittämistoimenpiteistä vastaavat henkilö(t) ja apteekin edustaja keskustelevat toimenpiteiden toteutumisesta. Aloitetaan koneellisen annosjakelun turvallisuuden arvioinnilla aina, kun se on hoitoyksikössä käytössä. Arvioidaan ensimmäisen kerran esimerkiksi 3 kuukauden kuluttua koneellisen annosjakelun aloittamisesta.Palveluun liittyvä seurantatapaaminen sovitaan noin 4-6 kuukauden päähän riskienarviointitilaisuudesta.

Palvelukokonaisuus suositellaan toteutettavaksi 2 vuoden välein säännöllisesti. Lääkehoitoprosessin kokonaisuuden arvioiminen edellyttää kaikkien näiden osa-alueiden arviointia.

Tutustu palveluntarjoajaan

Palveluksessanne

Toimialueet

Palveluntarjoajalta lisäksi