Tarjoomo tukee jäseniään maksuttomilla koulutuksilla

20.07.2022 - Uutiset

Tarjoomo-osuuskunta on enemmän kuin palvelu- ja tuotehaku. Tarjoomon perusajatukseen kuuluu tukea omien jäsenyritysten ja -yhdistysten toimintaa.

Tarjoomon jäsenyyteen kuuluu mahdollisuus ilmoittaa omista palveluista ja tuotteista Tarjoomon sivuilla. Jäsenten on mahdollista tuoda palveluaan esille monipuolisesti tekstin, kuvien ja videoiden muodossa. Tämän lisäksi Tarjoomo tekee mainontaa sivuston ja eri palvelukategorioiden tunnettuuden parantamiseksi ja esittelee palveluaan muun maussa kuntien ikäihmisten palveluohjaajille.

Maksuttomia koulutuksia yrityksille ja yhteisöille

Syksy 2022 on Tarjoomossa tiivis koulutussyksy. Tarjolla on Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen -työpajat, Työhyvinvoinnin valmennus, Ikäystävällinen yritys -onlinekoulutus sekä Ota digikanavat haltuun -onlinekoulutus.

Loppuvuodesta on tarkoitus pilotoida näiden lisäksi Tarjoomon pysyvään tarjontaan jäävää verkkokoulutusta ja palveluiden kehittämisen mallia. Kaikki koulutukset ovat maksuttomia pohjoissavolaisille yrityksille ja yhteisöille.

Koulutusten tavoitteena on tukea yrittäjiä ja heidän henkilöstöään kehittämään itseään ja yritystoimintaansa. Koulutusten toivotaan tarjoavan yrityksille myös tilaa verkostoitumiselle ja vertaistuelle.

Työssäjaksamisen ongelmat ovat tuttuja monille pienyrittäjille, kun työtä tehdään paljon yksin tai pienellä porukalla. Tästä syystä on haluttu tarjota työhyvinvoinnin lisäksi myös yritystoiminnan kannalta keskeisiä osa-alueita kuten markkinointia sekä palveluiden kehittämiseen tähtäävää palvelumuotoilua.

Koulutusten avulla uutta voimaa liiketoimintaan

Koulutuksiin lähteminen on yrittäjälle iso panostus. Vaikka koulutukset ovat maksuttomia, on siihen käytetty aika aina pois jostain muusta. Useimmat yrittäjät kuitenkin tunnistavat, että tällä hetkellä mennään liian kireällä aikataululla tai jaksamisen äärirajoilla.

Kaikissa Tarjoomon järjestämissä koulutuksissa otetaan huomioon pienyrittäjän arki sekä ajankäyttöön ja jaksamiseen liittyvät haasteet. Tavoitteena on, että koulutukset tarjoavat järkeviä ja työtä helpottavia tekemisen tapoja sen sijaan, että kasattaisiin lisää kuormaa entisen päälle.

Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen voi tarjota näkökulmaa, kuinka omaa työtä voi tehdä resurssiviisaammin. Digimarkkinoinnin koulutuksen avulla voi saada helpotusta markkinoinnin ideapulaan ja saada tekemiseen ryhtiä.

Työhyvinvoinnin valmennus tukee jaksamista, jokaisen oma henkilökohtainen tilanne huomioiden. Ikäystävällinen yritys -koulutus auttaa ymmärtämään ikäihmisiä kohderyhmänä ja vähentää heidän palvelemiseen liittyviä kuormitustekijöitä.

Lisätietoja koulutuksista ja työpajoista

Kaikki koulutukset ovat maksuttomia pohjoissavolaisille yrityksille ja yhteisöille. Koulutukset ovat osa Yritykset ikäystävällisiksi muuttuvassa toimintaympäristössä -hanketta (ESR, Etelä-Savon ELY). Tietoa kaikista koulutuksista, työpajoista ja valmennuksesta löytyy Tarjoomon sivuilta osoitteesta www.tarjoomo.fi/koulutukset

digitaalinen markkinointi
ikäystävällinen yritys
palvelumuotoilu
Tarjoomo
työhyvinvointi