Siivouspalvelut

Siivouspalvelun avulla turvataan asiakkaalle mahdollisuus asua siistissä ja viihtyisässä kodissa silloinkin, kun asiakas on esimerkiksi alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykenemätön itse huolehtimaan siivouksesta. Siivouspalvelulla tarkoitetaan ylläpito-, perus- tai raivaussiivousta, jonka sisältö on erikseen sovittu. Jokaisen siivoustason sisältö tulee määritellä etukäteen ja ilmoittaa selkeästi asiakkaalle.  

Tulosta listaus
 
Kotikäynnit
Kotitalousvähennys
Palvelusetelituottaja
Drop Down

Näytetään tulokset 17–24 / 74

Siivouspalvelut

Palveluun sisältyy asiakkaan kodin siivoaminen asiakkaan ja palveluntuottajan välillä tehdyn kirjallisen sopimuksen mukaisesti, jossa määritellään tarkemmin siivouksen sisältö ja siivoukseen käytettävä aika.

Palveluntarjoajalla on käytössään siivouksessa tarvittavat asianmukaiset välineet ja aineet. Puhdistusaineet valitaan käyttökohteisiin sopiviksi eivätkä ne aiheuta vaaraa (esimerkiksi liukastumisia) asiakkaalle ja/tai työntekijälle tai vahingoita siivottavia esineitä ja pintoja. Siivouksessa on mahdollisuus käyttää asiakkaan toivomuksesta tämän omia siivousvälineitä, ellei palveluntuottajan tekemän arvioinnin mukaan tästä aiheudu haittaa työn laadulle, asiakkaan ja/tai työntekijän terveydelle tai palveluntuottajan käyttämiä aineita suurempaa haittaa ympäristölle.

Hinnoitteluperusteena on palvelun tuottamiseen käytetty aika.

Kodin siisteys on tärkeää ja tukee ikäihmisten itsenäistä elämistä sekä ehkäisee mahdollisia tapaturmia. Siivoukselle voi kuitenkin tulla haasteita, kun oma-aloitteisuus tai toimintakyky heikentyy. Siivouspalveluiden suunnittelulle kannattaa varata aikaa ja selvittää tarkasti mitkä osa-alueet ovat haastavia asiakkaalle ja mitkä ovat aitoja tarpeita.

Siivouspalvelulla voidaan tarkoittaa ylläpito-, perus- tai raivaussiivousta. Sisältö sovitaan aina erikseen asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakkaan siivoustarpeisiin voi kuulua kotisiivous, kausittain ikkunanpesu ja muutto- tai raivaussiivoukset. Lisäksi asiakas voi tarvita apua pyykkihuollossa tai pesulapalveluita.

Siivouspalvelujen ammattilaiset käyttävät kaikissa palveluissa asianmukaisia välineitä ja aineita ja ne valitaan käyttökohteisiin sopiviksi. Hinnoitteluperusteena on palvelun tuottamiseen käytetty aika.

Tarjoomosta löydät ikäystävälliset, yksilölliset, luotettavat, ammattitaitoiset ja tarpeenmukaiset siivouspalvelut!

Siivouspalveluita tarjoavat palveluntarjoajat löydät paikkakunnilta: Kuopio, Siilinjärvi ja Lapinlahti.