Kuntoutus

Kuntoutus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Kuntoutuspalvelut voivat tähdätä esimerkiksi asiakkaan kotona asumisen tukemiseen, sairaala- ja laitoshoidon keston lyhentämiseen ja/tai uusien sairaalahoitojaksojen ehkäisemiseen. Kuntoutuspalveluihin sisältyy aina asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen kartoitus ja kuntoutuksen tavoitteiden määrittäminen, sekä palvelun suunnittelu tältä pohjalta. Palveluntarjoaja seuraa ja arvioi kuntoutuksen vaikuttavuutta, sekä tarvittaessa neuvoo ja ohjaa asiakasta jatkopalveluihin.  

Tulosta listaus
 
Kotikäynnit
Kotitalousvähennys
Palvelusetelituottaja
Drop Down

Näytetään tulokset 25–32 / 33

Kuntoutus

Ikääntyneiden kuntoutuksen tavoitteena tukea itsenäistä arjessa selviytymistä. Kuntoutuksessa tehdään yksilöllinen suunnitelma asiakkaan tilanteen mukaan ja etsitään arkeen apuja ja keinoja, jotta arki olisi mielekästä.

Kuntoutus ei aina keskity pelkkään fyysiseen toimintakykyyn tai liikkumiseen, vaan asiakkaan vointi ja tilanne otetaan huomioon kokonaisuutena. Kuntoutuksessa voi olla esimerkiksi fysioterapiaa, muistikuntoutusta, neuropsykiatrin valmennusta, kiropraktiikkaa, naprapatiaa, toimintaterapiaa ja osteopatiaa. Työryhmä muodostuu kuntoutusmuodosta riippuen ja myös läheiset tai omaiset voivat olla mukana.

Kuntoutus tuo arkeen mielekästä sisältöä ja pysähtymistä tarkastelemaan omaa vointiaan. Kuntoutuksessa on mahdollista tutustua myös uusiin ihmisiin, joten se voi olla sosiaalisesti virkistävä lisä arkeen.

Kuntoutuspalvelut ovat terveydenhuollon toimintaa, jonka toteutus voi tapahtua joko lääkärin antamalla lähetteellä tai ilman sitä. Lääkärin määräämästä kuntoutuksesta voi saada Kelan-myöntämänä korvausta. Palveluntarjoajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon yleisten koulutusvaatimusten mukaisesti.

Tarjoomosta löydät ikäystävälliset, yksilölliset, luotettavat, ammattitaitoiset ja tarpeenmukaiset kuntoutusmuodot!

Kuntoutumisen palveluja tarjoavat palveluntarjoajat löydät paikkakunnalta: Kuopio, Siilinjärvi ja Lapinlahti.